x

Waarderingssubsidie voor Stratumse buurtorganisaties

Posted on: 0
PERSBERICHT. Waarderingssubsidie voor Stratumse buurtorganisaties Deze week kregen twee Stratumse buurtorganisaties een waarderingssubsidie uitgereikt door wethouder Yasin Torunoglu (wonen en wijken). Buurtorganisatie Eikenburg-De Roosten en Welkomstcomité Tivoli ontvingen beiden een…

ALV a.s. maandag maart en voetbal

Posted on: 0
Beste bewoners, A.s. maandag 13 maart is de ALV van onze vereniging in de Stip. Voor de agenda en jaarstukken zie Uitnodiging ALV Scheidsrechtersvereniging COVS Eindhoven Pieter Elbersen (Secretaris) attendeerde…

Gezelschapsgroep Eikenburg-de Roosten

Posted on: 0
Gezelschapsgroep Eikenburg-de Roosten Doel van de groep: Het doel is om binnen onze wijk de mantelzorgers te ondersteunen. De Mantelzorg Ondersteuners nemen hun taak voor een paar uur /dagdeel over…

Terugblik op de avond Sociale Cohesie 14 november 2016

Posted on: 0
De avond met het thema “Zorg-Buren-Vrijwilligers” werd weer in de Oasezaal van het St. Annaklooster op Eikenburg gehouden. De deelnemers konden driemaal bij een tafelgesprek aanschuiven. Daarbij konden ze kiezen…

Het seniorendiner voor de wijk Eikenburg – De Roosten

Posted on: 0
Ongeveer zes maal per jaar kunnen oudere buurtbewoners, die niet meer actief deelnemen aan het arbeidsproces, alleen zijn, of te maken hebben met een kwetsbare gezondheid van zichzelf of partner,…

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 13 maart 2017

Posted on: 0
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging Eikenburg De Roosten (‘De Stip’, Bram Venemanlaan 5). Uw aanwezigheid en inspraak wordt zeer op prijs gesteld! Namens…

Modern Beleid Ruimtelijke Ordening

Posted on: 0
De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, besluit: Het welstandsbeleid geleidelijk te moderniseren op basis van de volgende uitgangspunten: welstandstoezicht…

Raadsvoorstel Modern Welstandsbeleid Gemeente Eindhoven

Posted on: 0
Eindhoven heeft de laatste jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Eindhoven streeft als centrumstad van de Brainportregio naar een hoogwaardig vestigingsklimaat. Bij deze ambitie speelt de belevingswaarde van de stad een…

Modern Welstandsbeleid in Eindhoven

Posted on: 0
In opdracht van het college van Eindhoven hebben Eisse Kalk (Agora Europa) en Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) een verkennend onderzoek verricht naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een…

SENIOREN LUNCHCONCERT op vrijdag 27 januari 2017

Posted on: 0
UITNODIGING U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het SENIOREN LUNCHCONCERT   op vrijdag 27 januari 2017 Locatie: Eikenburg, St. Annaklooster, gebouw OASE (parkeren bij zwembad)    Adres:  Aalsterweg…