x

12 miljoen euro voor 6 ambities

Geld voor verkeersdrempels is op

Vrijdag 12 maart 2004 Het is afgelopen met de aanleg van verkeersdrempels en ondergrondse afvalcontainers. Ook wordt geen extra geld meer gestoken in fietsenstallingen en inburgeringstrajecten voor allochtonen. De knip gaat op uitgaven voor opleidingskosten voor brandweer, monumentenbeleid en samenwerken aan een gezond Eindhoven.

Dit blijkt uit de gisteren gepresenteerde voorjaarsnota 2005-2008. Het college heeft daarin zes ambities geformuleerd waarvoor zij jaarlijks twaalf miljoen euro nodig heeft. Voor uitvoering van andere zaken, zoals de aanleg van dertigkilometerzones, is geen geld meer.
Het leeuwendeel van de twaalf miljoen wordt gebruikt voor het omzetten van tweehonderd gesubsidieerde ID-banen in reguliere banen. Hiermee is vijf miljoen euro gemoeid. 'Het is slecht voor de mensen als ze op straat komen te staan en slecht voor de samenleving. Deze mensen zitten op plekken die we belangrijk vinden', verdedigt wethouder M. Mittendorff (CDA, financiën) de keuze voor de fikse inzet van schaarse financiële middelen voor behoud van deze banen.
Veiligheid en handhaving blijven voor dit college een belangrijk speerpunt. Hieronder valt onder meer de aanpak van de overlast in Woensel-West, de inzet van het Bestuurlijk Interventie Team Eindhoven (Bite), 24-uursopvang, strafrechtelijke opvang van verslaafden en de aanpak van veelplegers (draaideurcriminelen). Aan concrete uitvoering van deze plannen is in de voorjaarsnota 2005-2008 een prijskaartje gehangen. Voor preventie en zorg wordt jaarlijks 1,2 miljoen euro vrijgemaakt, voor repressie en handhaving 0,8 miljoen euro.
Onderwijs krijgt er jaarlijks 1,5 miljoen euro bij. Dit wordt besteed aan de systematische uitbreiding van spilcentra waar basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en naschoolse opvang onder een dak zitten. Hierbinnen zal extra worden ingezet op opvoedingsondersteuning. Ook het vmbo en onderhoud van schoolgebouwen moeten van dit geld profiteren.
Voor armoedebeleid maakt Eindhoven blijvend zo'n 1,3 miljoen vrij.
Voor onderhoud van de stad wordt de komende jaren eveneens extra geld ingezet, oplopend tot twee miljoen euro in 2008. Voor de hele stad wordt een 'basiskwaliteit' vastgesteld die met dit geld moet worden gewaarborgd.
De gemeenteraad buigt zich de komende weken in commissieverband over de voorjaarsnota. Op dinsdag 13 april neemt de raad een besluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *