Onderwerp : Animali

De Bewonersvereniging Eikenburg – de Roosten is in 1992 opgericht naar aanleiding van toenmalige plannen rond Animali om daar een Nachtdierentuin van te maken met naar verwachting ca. 300.000 bezoekers per jaar. De daaruit voortvloeiende parkeerbelasting voor de wijken Eikenburg en de Roosten was dusdanig dat dit de aanleiding werd om gezamenlijk de belangen van deze wijken te gaan behartigen.
Gezien het belang van Animali voor Eikenburg de Roosten is dit dossier in het verleden door het Bestuur van de Bewonersvereniging zelf behandeld in plaats van door een speciale Werkgroep. Tot op de dag van vandaag is dat het geval en zit de “Werkgroep Animali” in de portefeuille van bestuurslid Tom van Doorne, tel 2112820 e-mail tomvandoorne@hotmail.com.

Verslag Klankbordgroep Genneperparken 20 september jl

Posted on: 0
Verslag KBGP 20-9-2018 Op 20 september jl. vond weer een  Klankbordgroepvergadering Genneperparken plaats. Naast een evaluatie van het Dynamometalfest (vond plaats in juli) stond als belangrijk onderwerp op de agenda…

Nieuwsbrief Oktober 2012 / Animali

Posted on: 0
Nieuwbouw Animali Na haperende verkopen en financiële perikelen rond de projectontwikkelaar is dit jaar gestart met de bouw van vier woningen. Drie van deze vier zijn inmiddels verkocht. Omdat de…

Bouwproject Animali in 2011 van start – Zou het er toch van komen?

Posted on: 0
(Bron: ED) EINDHOVEN - De eerste bosvilla's voor het nieuwe bouwproject in het voormalige dierenpark Animali zijn verkocht. Projectontwikkelaar HEJA begint daarom medio 2011 met de bouw van de eerste…

Bericht over de Voortgang betreffende het terrein van Animali

Posted on: 0
VOORTGANG ANIMALI HEJA projectontwikkeling bericht dat procedures m.b.t. bestemmingsplan en bouwvergunning opgestart zijn. Het beeldkwaliteitenplan ligt tot 10 november bij de gemeente ter inzage. Het betekent: 28 vrijstaande en halfvrijstaande…

Ontwikkelingen rond Animali

Posted on: 0
Als directe buurman van het Animali park wil ik u graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen, momenteel is de gemeente Eindhoven in onderhandeling met Heja project ontwikkeling aangaande…

Zeer grote opkomst ALV 2008

Posted on: 0
Met rond de 100 deelnemers was de ALV van gisteravond zeer goed bezocht. Er was veel informatie uitwisseling en gelegenheid tot dicussie. Vertel ons (het bestuur) wat u ervan vond…

Update over nieuwbouwplannen Animali

Posted on: 0
Nu de Commissie Welstand onlangs haar instemming heeft uitgesproken over de plannen die HEJA heeft met het Animaliterrein is het tijd voor een update. Hoewel er nog altijd geen bestuurlijke besluitvorming…

Minder ‘boswoningen’ Animali

Posted on: 0
(bron ED) EINDHOVEN - Op het terrein van het voormalige dierenpark Animali  komen minder woningen dan aanvankelijk het plan was. Op aandringen van Trefpunt Groen heeft ontwikkelaar Heja uit Breda…

Concept Ontwerpkaders Animali (maart 2003)

Posted on: 0
Concept Kaders gebiedsontwikkeling Animali-terrein Gemeente EindhovenDienst Stedelijke Ontwikkeling en BeheerSector Strategie Concept: 19 maart 2003 1. Inleiding Medio 2000 is restaurant Hoeve Bijbeek op het terrein van het voormalige vogel-…

Nieuw bouwplan voor Animali terrein

Posted on: 0
2006-10 (bron ED) Projectontwiikkelaar HEJA uit Breda wil op het Animaliterrein aan de Roostenlaan dertig tot veertig woningen bouwen. Bij de gemeente zijn de eerste plannen ingediend. Het gaat om…