Onderwerp : Geluidswal

Op de algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Eikenburg-de Roosten, van 24 februari 2003 zegt wethouder mw. Schreurs toe dat de gemeente een geluidswal zal aanleggen aan de westzijde van de verlengde Leenderweg van het Shell station tot aan het knp Leenderheide. Na 7 jaar van intensief en soms moeizaam overleg van de Werkgroep Geluidswal (verlengde) Leenderweg met diverse wethouders en gemeentelijke afdelingen, waarbij tenslotte de teller op 36 gesprekken stond en vele honderden uren van onderling beraad, heeft Wethouder van Merrienboer op 13 oktober 2009 het startsein gegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de geluidswal. In oktober 2009 is begonnen met het plaatsen van een stenen geluidsscherm met in het verlengde daarvan een aarden geluidswal met beplanting. Deze werkzaamheden zijn midden 2010 afgerond.
Het stenen geluidsscherm bleek echter slecht te functioneren en daarop is de Werkgroep opnieuw in actie gekomen om mogelijke verbeteringen door te voeren. Dat heeft geresulteerd in het dichtmaken van de achterkant van het geluidsscherm met een betonlaag. Deze werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2011 voltooid.
Verdere geluidsbeperking kan nu alleen nog gerealiseerd worden door een nieuwe laag ZOAB asfalt op de verlengde Leenderweg aan te brengen. De gemeente pakt de wegen in de stad een voor een aan als er grootonderhoud nodig is en dit proces wordt helaas niet versneld door geluidsoverlast.
Gezien de bereikte resultaten heeft de Werkgroep in de loop van 2011 besloten haar werkzaamheden te beëindigen.
Werkgroepleden van het eerste uur waren Robbert Daan, Roel van den Boogaard, Jan van Dijk , Gerbrand Rintsema en Emile van Thiel, terwijl later ook Petra van Doorne zich voor de Werkgroep heeft ingezet.

Werkgroep geluidswal Leenderweg staakt haar werkzaamheden.

Posted on: 0
De werkgroep geluidswal heeft besloten haar werkzaamheden te beeindigen. De vragen voor verdergaande maatregelen (ZOAB) zijn door de werkgroep neergelegd bij de gemeente. Er zal waarschijnlijk wel ZOAB komen, maar…

Voorgenomen werkzaamheden t.a.v.het geluidscherm!

Posted on: 0
De laatste tijd komen er regelmatig vragen bij onze werkgroep binnen naar aanleiding van de artikelen gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad. Duidelijk is dat het scherm (de korfconstructie) niet aan…

CDA stelt vragen over geluidsscherm

Posted on: 0
De beroerde resultaten van het nieuwe geluidsscherm langs de Leenderweg in Eindhoven zijn voor het CDA aanleiding vragen hierover te stellen. Dat doet het nieuwe CDA-raadslid Karin Wagt in de…

Startsein voor bouw Duurzaam Geluidsscherm gemeente Eindhoven

Posted on: 0
(Bron website Tauw, http://www.tauw.nl) Onder grote belangstelling is op 13 oktober het officiële startsein gegeven voor de bouw van het Duurzaam Geluidsscherm CleanStone® langs de Leenderweg in Eindhoven, een belangrijk…

Eindhoven heeft primeur in Duurzaam Geluidsscherm

Posted on: 0
Door het Duurzaam Geluidsscherm van Tauw in te zetten, neemt de gemeente Eindhoven het voortouw in het actief aanpakken van luchtvervuiling.PERSBERICHT, 16 juli 2008 Als eerste grote stad en belangrijk…

Eindhovens Dagblad: Geluidswal voldoet niet

Posted on: 0
EINDHOVEN - De werking van het nieuwe, luchtzuiverende geluidsscherm langs de Leenderweg tussen Floraplein en Leenderheide, valt tegen. Dit blijkt uit geluidsmetingen die de gemeente Eindhoven de afgelopen weken heeft…

Nieuwe Werkgroep Geluidswal verlengde Leenderweg (zie ook het interview bij ETV)

Posted on: 0
Naar aanleiding van de ergernis over de niet-werkende geluidswal verlengde leenderweg, hebben Emile van Thiel en Petra van Doorne de oude werkgroep "Geluidswal" weer nieuw leven ingeblazen.Ze hebben meteen voortvarend…

Effect geluidswal Leenderweg gemeten – Resultaten nog niet bekend

Posted on: 0
EINDHOVEN 14 april 2010 -  De geluidswal langs de Leenderweg tussen het Floraplein en knooppunt Leenderheide heeft bitter weinig effect, zeggen de bewoners van de achter de wal gelegen woningen.…

‘Nul effect van geluidswal Leenderweg’

Posted on: 0
(Bron: ED) door Rob Burg. EINDHOVEN - De nieuwe geluidswal langs de Leenderweg, tussen het Floraplein en knooppunt Leenderheide, heeft volgens bewoners van de erachter gelegen wijk de Roosten nul…

Videoverslag eerste steenlegging geluidswal Leenderweg

Posted on: 0
Op dinsdag 13 oktober om 16.00 uur isl de eerste steen gelegd worden voor de Geluidswal Leenderweg in het bijzijn van Wethouder Eric van Merrienboer. Locatie bij het Shell -…