Communicatiemogelijkheden Bewonersvereniging Eikenburg – de Roosten

De wijk Eikenburg – de Roosten kent 928 huizen. Bewoners uit 523 (ultimo 2015) huizen zijn lid van de Bewonersvereniging. Onder regie van het Bestuur worden de volgende mogelijkheden van communicatie aangeboden:

 1. Op de website Eikenburg – De Roosten, wordt alles over de Bewonersvereniging gepubliceerd, en maken de verschillende themagroepen berichten voor een “blog” (dat is een soort online krant). Het mooie van de website is dat wij volledige controle hebben over de gegevens. De gegevens zullen dus niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Sinds kort heeft de website een aantal nieuwe mogelijkheden.
  1. Registreren. Eenieder kan zichzelf registreren.  Eenmaal lid van de site, kan een geregistreerd lid berichten plaatsen in Vraag & Aanbod. Daarnaast kun je lid worden van een Clubje, en/of Agendapunten plaatsen in de Agenda.
  2. Clubjes: Dit zijn besloten groepjes mensen, waarvan alleen de leden elkaars berichten kunnen zien. Voorbeelden kunnen zijn oppas, koken. Ook kun je een ‘verborgen’ clubje maken, bv rond de zorg voor een persoon. Niemand kan zien dat het clubje bestaat, alleen de personen die lid zijn van het verborgen groepje.
  3. Vraag & Aanbod. Berichten posten in het Forum Vraag en Aanbod. Hierin zijn een aantal rubrieken gemaakt (kijk op de website). Mogelijk ontstaat er behoefte aan extra rubrieken. Dat kan. De bedoeling is dat het een soort Marktplaats voor de buurt wordt.
  4. Een agendafunctie, waarop te zien is wat er te doen is in de wijk. Geregistreerde leden met auteur gerechtigheid kunnen agendapunten plaatsen.
 2. “Nieuwtjes uit de buurt”. De webmaster stuurt regelmatig (het streven is ongeveer elke twee maanden) een samenvatting van de belangrijkste nieuwtjes uit de buurt naar Uw e-mail adres zoals dat bij de Bewonersvereniging bekend is. Wilt U een tweede e-mail adres aanmelden dan kan dat ook , zie de website Eikenburg – de Roosten.
 3. De Nieuwsbrief. Dit is een jaarlijkse nieuwsbrief van het bestuur. In oktober wordt vanuit het bestuur huis aan huis een (papieren) Nieuwsbrief verspreid aan alle bewoners, dus ook aan niet leden. In februari/maart ontvangen de leden het Jaarverslag van het Bestuur en de Werkgroepen per e-mail. Leden die geen e-mail adres hebben ontvangen de stukken per post.
 4. Facebook pagina Bewonersvereniging Eikenburg- De Roosten (momenteel 178 ‘likes’) waar deelnemers berichten en foto’s kunnen delen en reacties kunnen plaatsen.
 5. Inmiddels zijn 32 straatcontactpersonen actief onder regie van de werkgroep sociale cohesie. U kunt ze direct benaderen, opbellen of  een e-mail sturen. Voor adressen zie de website Eikenburg – de Roosten.
 6. De werkgroep Buurtpreventie onderzoekt in overleg met de Buurtbrigadier momenteel hoe buurtpreventie in onze wijk via andere media  beter te bewaken is  om inbraak, diefstal etc. tegen te gaan.
 7. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (bezoekersaantallen de laatste jaren ca. 100) is natuurlijk het belangrijkste platform waar U Uw stem kunt laten horen.
 8. De Werkgroep Sociale Cohesie brengt 4x per jaar een nieuwsbrief uit, huis aan huis verspreid onder alle bewoners in de wijk, lid of geen lid.

WhatsApp, Nextdoor  LinkedIn, etc.

Naast de communicatie middelen vanuit de Bewonersvereniging gebruiken wijkbewoners onderling ook andere media middelen. De ervaring leert dat kleinschaligheid goed werkt, zoals bijvoorbeeld de WhatsApp straat- groepsapp. Aan zo’n groepsapp kunnen maximaal 100 mensen deelnemen.

Bewoners uit onze wijk hebben recentelijk het uit Amerika overgewaaide Nextdoor geïntroduceerd. Hiermee kun je makkelijk informatie delen. Er zijn veel mogelijkheden en je kunt zelf bepalen of en hoe je hiervan gebruik wilt maken.

Net als bij andere openbare mediamiddelen kunnen hier mogelijk privacy bezwaren aan kleven.

Voortgang

De toekomst zal duidelijk maken welk medium in onze wijk aanslaat en geschikt blijkt om elkaar te vinden en om belangrijke informatie (veiligheid) en leuke informatie te delen. Het Bestuur zal deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Er is de afgelopen jaren veel tijd en geld in de ontwikkeling van onze website gestoken. Via de website bedienen we de gehele wijk Eikenburg – de Roosten en we hebben een relatief veilig medium dat U via de Algemene Leden Vergadering kunt controleren.

Voorlopig blijft het Bestuur van de Bewonersvereniging zich dan ook volledig inzetten om de communicatie binnen de wijk zo veel mogelijk via onze eigen website Eikenburg – de Roosten te laten verlopen, en de site overeenkomstig de behoefte te ontwikkelen