Bijdrage Sociale Cohesie?

Wilt U iets bijdragen aan, of vind u iets over, de sociale cohesie in onze wijk? Stuur een mailtje naar soco@eikenburg-deroosten.nl. Alvast bedankt, de SOCO groep.