x

Gebiedsanalyse Stratum 2017

Gebiedsanalyse Stratum klein

De gemeente Eindhoven maakt met deze analyse inzichtelijk wat tekenend is voor Stratum, welke bijdrage dit stadsdeel levert aan de stad, welke ontwikkelingen gezien worden en welke vraagstukken van belang zijn. Hiermee wordt inzichtelijk wat waardevol en karakteristiek is en men dus wil behouden, wat nodig is om het leven en ondernemen te verbeteren en welke kansen zich voordoen om eventuele vraagstukken aan te pakken. Deze analyse is het eerste deel van een gebiedsprogramma dat naast deze analyse ook een visie en en uitvoeringsprogramma zal omvatten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *