x

Geen geld meer voor aanleg verkeersdrempels

EINDHOVEN – De invoering van 30-kilometergebieden in Eindhoven wordt halverwege stopgezet. De aanleg van verkeersdrempels blijkt miljoenen meer te kosten dan het college had verwacht, en nu is het geld op. B en W willen nu eerst de maatregelen voor 'Duurzaam Veilig' evalueren, alvorens door te gaan met de uitvoering.

Dit betekent dat een aantal Eindhovense buurten die volgens planning nog dit jaar een 30-kilometergebied zouden worden, voorlopig onveranderd blijven. Het gaat om de Tempel, Woenselse Heide, Jagershoef, 't Hool, Vaartbroek, Eckart/De Luytelaer, Blixembosch-west, de Achtse Barrier en Kerkdorp Acht. Ook in de andere Eindhovense woonwijken die nog niet zijn aangepakt – ruwweg 50 procent – kunnen automobilisten voorlopig hard blijven rijden.
Dit staat in het raadsvoorstel dat morgenavond in de verkeerscommissie wordt besproken. Het Rijk heeft alle gemeenten verplicht om van alle woonwijken 30-kilometergebieden te maken. Deze operatie Duurzaam Veilig moet in 2010 tot een forse daling van het aantal verkeersslachtoffers leiden. De Eindhovense gemeenteraad besloot eerder dat de wijken al voor 2005 moeten zijn voorzien van de verkeersborden en -drempels die bij een 30-kilometergebied horen.
Nu blijkt echter dat de kosten van de aanleg in totaal twee miljoen hoger uitvallen dan voorzien. Kennelijk komt dit onverwacht voor het college. 'Vorige week bleek dat het geld op was', meldde verkeerswethouder M. Schreurs onlangs aan de raadsleden. Zij verklaarde niet waarom de raad niet eerder over deze tegenvallers was geïnformeerd. In het raadsvoorstel dat nu is voorgelegd, ontbreekt deze toelichting ook. De Stadspartij stelt dat dit 'alle schijn heeft van onbehoorlijk bestuur' en zal hier morgenavond op terugkomen.
Volgens de wethouder komt het geldgebrek eigenlijk op een goed moment, omdat er binnen de huidige raad – van de zijde van Leefbaar Eindhoven en de Stadspartij – kritiek is op Duurzaam Veilig. Het college wil nu voorlopig een pas op de plaats maken en medio volgend jaar een evaluatie aan de raad voorleggen.
In een aantal buurten gaat de gemeente wel door met de aanleg van verkeersdrempels. Het gaat om wijken waar zij aan de bewoners toezeggingen heeft gedaan. De gemeente wil deze buurten juist snel afronden, omdat per 1 januari de rijkssubsidie voor Duurzaam Veilig ophoudt. Een meerderheid van de raadspartijen is bereid om hier nog snel een half miljoen euro voor vrij te maken. Dit geld gaat naar Doornakkers-west, Villapark, Genderdal, Ooievaarsnest en Hanevoet, Blaarthem, Bennekel, Woenselse Watermolen, Hemelrijken, Groenewoud, Oude Gracht, Limbeek en de Gildenbuurt (maandag 25 november) .

Lees ook de reactie van de vereniging op dit bericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *