Historie, doelstelling en werkwijze

De Bewonersvereniging Eikenburg – de Roosten is in 1992 opgericht naar aanleiding van toenmalige plannen rond Animali om daar een Nachtdierentuin van te maken met naar verwachting ca. 300.000 bezoekers per jaar. De daaruit voortvloeiende parkeerbelasting voor de wijken Eikenburg en de Roosten was dusdanig dat dit de aanleiding werd om gezamenlijk de belangen van deze wijken te gaan behartigen.

De Bewonersvereniging heeft zich in de eerste plaats als doel gesteld het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het werkgebied van de Bewonersvereniging en het bevorderen van de samenhang van de wijk met het oog op het bereiken van dat doel. Voorts stelt de Bewonersvereniging zich ten doel om initiatieven te nemen en initiatieven van anderen in de wijk te steunen die kunnen bijdragen tot het zich welbevinden van de bewoners in het werkgebied van de Bewonersvereniging. De lokale overheid trekt zich steeds verder terug en wil zaken tussen wijk en stadsbestuur steeds meer laten verlopen via bewonersverenigingen. Om die reden zal de bewonersvereniging als platform een steeds belangrijke functie gaan vervullen.

Het werkgebied van de Bewonersvereniging omvat het gehele gebied begrensd door de Aalsterweg, Floralaan West, Floraplein, (verlengde) Leenderweg en Rijksweg A2/A67. Ook de woningen aan de overzijde van Floralaan-West en Aalsterweg behoren tot het werkgebied. Als werkwijze heeft de Bewonersvereniging gekozen om te werken met Werkgroepen: Indien een initiatief of een probleem zich voordoet, kan er een Werkgroep worden opgericht, die dan zelfstandig, maar met steun van het Bestuur van de Bewonersvereniging zo’n initiatief verder kan ontplooien of zo’n probleem kan oplossen. De vereniging is ingeschreven bij de Eindhovense Kamer van Koophandel onder nummer 40240080