Kruidentuin ontstaansgeschiedenis

Onze kruidentuin, in plantsoen Pasteurlaan/ Roostenlaan

Ontstaansgeschiedenis

In 1977 werden door de Gemeente in veel stadswijken in Eindhoven kruidentuinen aangelegd. Zo ook in Stratum op de hoek Pasteurlaan/ Roostenlaan. In de jaren “80” werd er bezuinigd door de gemeente: het onderhoud werd te duur bevonden. De tuintjes kregen het uiterlijk van “onkruidentuintjes” of dienden als “hondentoiletten”.

Zo niet het plantsoentje aan de Pasteurlaan. Het is vooral te danken aan de inspanning van de bewoonster tegenover de kruidentuin, wijlen mevrouw Aat Agterkamp. Zij en anderen met haar zorgden middels een enquête in de buurt ervoor dat het tuintje bestaansrecht behield. In al die jaren daarna zorgde Aat voor het behoud. Je zag haar dan wroeten in de grond tussen de pimpernel, dragon, wijnruit, salie, kortom te midden van de 21 kruidenveldjes.

In het jaar 2000 nam Marie-Thérèse van Boxtel de coördinatie op zich. Zij zorgde voor uitbreiding van meer vrijwilligers en wist gedaan te krijgen dat de gemeente een goed hek erom heen plaatste, dat er stevige naambordjes kwamen en dat er tenslotte een waterkraan door Brabant Water werd aangelegd. Voorheen werd dat getapt uit huize Agterkamp.

Anno 2015.

Inmiddels heeft Guido Theunissen in 2009 de coördinatie overgenomen.

Iedere maand vanaf maart tot en met oktober komt een groep van 17 mensen uit de buurt één maal per maand op een zondag om 10.00 uur in de ochtend bij elkaar en wordt er twee uur gewerkt in de kruidentuin. Tussendoor wordt er koffie/thee gedronken, praten we bij over het wel en wee van de kruidentuin, over wat je met de kruiden zoal kunt doen, wat lekker is bij het eten, over nieuwtjes in de buurt en soms hebben we, zittend op de banken bij het Jeu de Boules veldje, een korte vergadering.

De beheer-overeenkomt met de gemeente.

Wat eerder zo maar spontaan organisch zich ontwikkelde, zonder schriftelijke afspraken met de gemeente, is sinds augustus 2015 veranderd. De gemeente wilde een contract met een rechtspersoon. Na veel gesprekken is in augustus 2015 een handtekening gezet door de bewonersvereniging Eikenburg – de Roosten onder een contract voor onbepaalde tijd. Kern is dat de waterkraan voor rekening van de gemeente blijft, dat de kruidentuin desgevraagd voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden de groenbeheerder van de gemeente kan inschakelen. Vernieuwing van plantjes en plantjes die de winter niet hebben overleefd, compost, mest en zakjes zaad zijn voor rekening van de kruidentuin/ vereniging en dit is in essentie de wijziging, wat in het verleden niet zo was.

Dat het behoud van onze kruidentuin een voorbeeld is van burgerinitiatief, ondersteund inmiddels door een heus contract voor onbepaalde tijd met de Gemeente Eindhoven, daar zijn we best trots op!foto_kruidentuin2

Op het bordje bij de ingang van de kruidentuin prijkt de tekst;

Welkom in de kruidentuin van Stratum!

  • Deze kruidentuin wordt door vrijwilligers onderhouden
  • Knippen van kruiden is toegestaan
  • Blijf A.U.B op de paden, fietsen is verboden
  • Houd honden uit de tuin
  • Veel plezier
  • Meer informatie : www.eikenburg-de roosten

Kruiden brengen altijd vreugde! Om te ruiken, om te proeven maar ook om te zien. Bovendien hebben de kruiden geneeskracht.

Loop er gerust eens doorheen en geniet ervan. Pluk of knip voorzichtig, dan kunnen anderen er ook van genieten en blijven de planten intact. En weet je niet wat ermee te doen: op de bordjes vind u wat suggesties!

Misschien wilt u zelf eens mee komen helpen, meld u bij de werkgroep

( guidotheunissen@kpnplanet.nl)

Daar kunt u trouwens met suggesties en vragen ook altijd terecht.

Huidige vrijwilligers kruidentuin:

Dona Bertus, Carel van den Boom, Reneé Kaper, Adeline Marinelli, Ina Meijer, Tijs Nouwen, Guido Theunissen, Marianne Theunissen, Geert Huibers, Marie – Thérese van Boxtel, Hanneke van den Heuvel, Marij Huben, Netty Kraakman, Nicole Becker, Anja Maat, Ivonne Nuijten, Ada Markvoort

17 vrijwilligers voor 21 veldjes. Ons streven is 21 vrijwilligers voor de bestaande 21 veldjes.