Lidmaatschap Eikenburg – de Roosten

Het lidmaatschap van de Bewonersvereniging kost € 5,- per jaar. Als lid houden we U via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen in de buurt, ontvangt U regelmatig actuele informatie per e-mail en 2 keer per jaar onze Nieuwsbrief. De Algemene Ledenvergadering wordt 1 maal per jaar gehouden in de periode maart/april.. Tijdens deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af aan de leden, maar ook worden vaak interessante sprekers uitgenodigd, die een voor de buurt belangrijk thema behandelen. Als lid heeft u natuurlijk toegang tot deze vergadering en kunt U meedoen aan de besluitvorming. Het Bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk wijkbewoners lid te laten worden. De laatste jaren legt de Gemeente Eindhoven in het kader van de “ participatiemaatschappij” steeds meer taken neer bij bewonersverenigingen en een representatief ledenaantal is daarom van groot belang. Anno 2015 telt de vereniging 514 leden (huishoudens). Behalve ons bezoeken op deze website,  kunt U ons ook op facebook ‘leuk vinden’ op https://www.facebook.com/Bewonersvereniging-Eikenburg-De-Roosten-129560307152896

Wilt u lid worden; vul dan onderstaand formulier in !

Nieuw / bestaand lid
Aanhef
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
email adres
Telefoonnummer
Bijzonderheden