Lidmaatschap vereniging

Het lidmaatschap van de Bewonersvereniging kost € 5,- per jaar. Als lid houden we U via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen in de buurt, ontvangt U regelmatig actuele informatie per e-mail en 2 keer per jaar onze Nieuwsbrief. De Algemene Ledenvergadering wordt 1 maal per jaar gehouden in de periode maart/april.. Tijdens deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af aan de leden, maar ook worden vaak interessante sprekers uitgenodigd, die een voor de buurt belangrijk thema behandelen. Als lid heeft u natuurlijk toegang tot deze vergadering en kunt U meedoen aan de besluitvorming. Het Bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk wijkbewoners lid te laten worden. De laatste jaren legt de Gemeente Eindhoven in het kader van de “participatiemaatschappij” steeds meer taken neer bij bewonersverenigingen en een representatief ledenaantal is daarom van groot belang. Anno 2015 telt de vereniging 514 leden (huishoudens).


Wilt u lid worden; vul dan onderstaand formulier in !

Nieuw / bestaand lid
Aanhef
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
email adres
Telefoonnummer
Bijzonderheden
 

Bovendien kunt U ons op facebook ‘leuk vinden’ op https://www.facebook.com/Bewonersvereniging-Eikenburg-De-Roosten-129560307152896