Nieuwsbrief 2008

Nieuwsbrief 2008

Lidmaatschap Eikenburg de Roosten

 

Deze nieuwsbrief wordt eens per jaar verspreid over alle adressen van de wijk. Wilt u regelmatiger op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes en bent u nog geen lid? Surf naar www.itlucent.com/demo/eikenburg en schrijf u in. Voor slechts € 5,- per jaar steunt u de vereniging in het waarborgen van onze leefbare omgeving. Bovendien ontvangt u dan een uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering waar onlangs ongeveer 100 aanwezigen getuige waren van een zeer geanimeerde bijeenkomst!

 

Luchtzuiverend geluidsscherm en geluidswal verlengde Leenderweg

Zo mogelijk nog dit jaar wordt aan de verlengde Leenderweg een luchtzuiverend geluidsscherm en aansluitende geluidswal gerealiseerd. Inmiddels is het hele project officiëel goedgekeurd door het college van B&W. Ook hebben verschillende publicaties in de kranten en op de gemeentelijke website melding van dit project gemaakt. Het dossier “geluidswal” is inmiddels van de gemeentelijke afdeling planning naar de afdeling realistie gegaan. Dat houdt in dat er daadwerkelijk gestart gaat worden met de aanleg. De geluidswal gaat lopen vanaf het benzinestation bij het Floraplein tot aan het knooppunt Leenderheide.

Ondanks alle toezeggingen van de gemeente zal de werkgroep geluidswal een vinger aan de pols blijven houden. Inmiddels hebben er sinds 2004 maar liefst 30 gesprekken met de gemeente plaatsgevonden en er zullen er nog wel enkele volgen. De werkgroep “geluidswal” blijft haar best doen om de geluids- en luchtkwaliteit in de wijk te verbeteren.

Nieuw bestuurslid

De heer Jan Rietdijk, wonende aan de Landsteinerlaan 25, is toegetreden tot het bestuur. Jan Rietdijk is voorlopig aspirant bestuurslid tot aan zijn benoeming door de ALV in maart 2009. Hij zal in die A.L.V. zijn “geloofsbrieven” presenteren. Wij zijn blij dat hij het bestuur komt versterken.

 

Paddenpoel Achterbeekseweg

In het paddenpoeltje bij de Achterbeekseweg heeft een Alpenwater Salamander haar biotoop (specifiek woon- of groeigebied van een dier). In het verleden waren er zo’n 100 salamanders, nu nog een kleine groep van 10. Er is veel vuil en kroos, het poeltje is helemaal groen dichtgegroeid. De gemeente heeft toegezegd om het poeltje weer biotoopzuiver te maken. In oktober zullen de werkzaamheden beginnen. Misschien dat de salamanders die intussen hun heil gezocht hebben in particuliere vijvertjes aan de Hypocrateslaan daarna weer terug zullen keren.

Het Eikfestijn

Zaterdagochtend 23 augustus flinke regen. Gelukkig klaarde het weer in de middag op en zo om 14.30 begonnen de workshops voor kinderen en volwassenen op de Ingenhouslaan. Het avondeten, verzorgd door culinaire buurtgenoten, kon buiten verorberd worden. Het bleef droog. In de late avond werd flink gedanst op de klanken van de eigen buurtband “van Hiernaast”. Op zondag was het Koffieconcert. Ook die dag droog en de tent vol met Eikbewoners, genietend van de muziek voor en door buurtbewoners. Perfecte organisatie, laagdrempelig, sponsering door eigen buurtbewoners en de Ingenhouzlaan die het feest laat tappen van de elektriciteit uit hun huizen. Pluim voor de commissieleden, en aan iedereen die aan het feest heeft bijgedragen en deelnemer is geweest. Het is de derde keer dat dit feest is georganiseerd. Begonnen in 2001, met alleen activiteiten voor kinderen, is het feest geworden tot een sociaal evenement voor de hele buurt. Van de 1450 bewoners die Eikenburg telt, bezochten zo’n 800 bewoners het feest.

Mocht u nog willen nagenieten, of bent u nieuwsgierig geworden? Op de website www.eikfestijn.dse.nl kunt u de foto’s van het feest bewonderen.

Zwerfafval

Iedere eerste donderdag van de maand verzamelen zich ’s ochtends om 10 uur bij de poort van Pleincollege Sint Joris zo’n 13 vrijwilligers. Marius Elders heeft dan op zijn fiets al geïnventariseerd waar in de wijk op dat moment het meeste vuil ligt. Vervolgens splits de groep zich op in groepen van vier gewapend met huisvuilzakken en opruimtangen. Op 4 september bestond de “buit” uit 18 huisvuilzakken, een kunststof stoel, een verkeerspaal, metalen voorwerpen en hardpapieren platen.

De groep kan nog versterking gebruiken. Op dit moment is bijna iedereen van de groep woonachtig in de Roosten. Het zou fijn zijn als bewoners van Eikenburg zich eens spontaan melden bij de poort van de school (eerste donderdag van de maand).

N.B. het komt regelmatig voor dat het oud papier vóór het ophalen door Cure in onze wijk, niet goed is samengepakt. Als de wind er vat op krijgt waait het papier door de straten.

Mogen wij een beroep op u doen om oud papier windbestendig te verpakken?

Voetbalveld hoek Animalipad/Achterbeekseweg

Zoals u wellicht gezien heeft wordt er niet meer gevoetbald. De voetbalvereniging VVS is ter ziele. De gemeente onderzoekt of het terrein kan worden benut als uitbreiding van de begraafplaats aan de overzijde van de weg.

Buurtpreventie

Na een zomer met weinig vervelende gebeurtenissen gaan we weer richting winter. Het zal binnenkort weer vroeg donker zijn. Tijd om hang- en sluitwerk weer even na te kijken. Laat u  ’s avonds een lampje aan als u niet thuis bent, zodat uw huis er bewoond uitziet. De straatcoördinatoren Martien Scheffers en Barbara Hoens danken iedereen voor het alert zijn in onze buurt.