Jaarstukken 2009 en Notulen ALV Maart 2010

140120 Jaarverslag 2009

Opening en welkom door de voorzitter

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en introduceert Ingrid Bussemakers, opvolgster van Inge Ketting, senior medewerkster Stadsdeel Kantoor Stratum, Gemeente Eindhoven.
Hij dankt Inge Ketting voor de door haar verleende professionele ondersteuning.
Er is een additioneel agendapunt: Walter de Zeeuw, Voorzitter Nationale Vereniging De Zonnebloem, Stratum.

Masterplan Genneperparken

Gastsprekers:

Anton Bos, Project Manager Fontys Sport Hogeschool

Toine Schoester, Project Manager HOV Zuid

Er wordt een presentatie gegeven m.b.t. de kruising Vesaliuslaan-  Aalsterweg – Theo Koomenlaan. Anton Bos verhaalt de actualiteit met betrekking tot de Fontys Sport Hogeschool en in het verlengde hiervan het plan voor een verkeersregelinstallatie Aalsterweg – Theo Koomenlaan. De Sport Hogeschool zal er in augustus 2012 staan.

De heer Toine Schoester gaat in op het plan van het kruispunt. Subdoel is verkeer door de wijk zo klein mogelijk te maken d.m.v. mogelijke afsluiting Vesaliuslaan-Aalsterweg.
De parkeerkelder van de Fontys Sporthogeschool zal over 210 onbetaalde parkeerplaatsen beschikken.
De ventweg naar Florastate blijft toegankelijk.

Op 4 maart jl. is er een eerste overleg geweest met de planners van de Gemeente en de Werkgroep Verkeersveiligheid/ bestuur over het kruispunt. De plannen zijn een eerste schets.
Er zullen nog gesprekken volgen met de Werkgroep Verkeersveiligheid.
Waar de HOV lijn komt te liggen, hetzij via de Aalsterweg, hetzij via Antoon Coolenlaan is op dit moment niet helder. De Gemeente Raad zal hierover ergens in Juni 2010 beslissen.
Door middel van de website houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen.

De voorzitter dankt de HH. Bos en Schoester.