x

Geen geld meer voor aanleg verkeersdrempels

Posted on: 0
EINDHOVEN - De invoering van 30-kilometergebieden in Eindhoven wordt halverwege stopgezet. De aanleg van verkeersdrempels blijkt miljoenen meer te kosten dan het college had verwacht, en nu is het geld…

E-mail aan de gemeente n.a.v. bericht stopzetten aanleg 30 km-zones

Posted on: 0
Geachte heer Verbraak, Tot onze verrassing lezen wij op dinsdag 26/11 in het Eindhovens Dagblad dat de aanleg van drempels in het kader van de inrichting van 30 km. zones…

‘Veilig naar School’ van start op zes scholen’

Posted on: 0
Pilotproject moet verkeersveiligheid bij Eindhovense scholen verhogen Donderdag 25 september, EINDHOVEN - In Eindhoven gaat nog dit najaar het pilotproject 'Veilig naar School' van start. Het doel is de verkeersveiligheid…

Betreft duurzaam veilig, snelheidsremmende maatregelen

Posted on: 0
(ingescande brief van de gemeente verzonden 6 augustus 2003) Aan Bewonersvereniging Eikenburg - de Roosten t.a.v. mevrouw H. Koster Postbus 44004 5604 LA Eindhoven 6 augustus 2003 Ons kenrnerk SDK/Strm03S003530…

12 miljoen euro voor 6 ambities

Posted on: 0
Geld voor verkeersdrempels is op Vrijdag 12 maart 2004 Het is afgelopen met de aanleg van verkeersdrempels en ondergrondse afvalcontainers. Ook wordt geen extra geld meer gestoken in fietsenstallingen en…

‘Nieuw plan nodig voor 30 km-zone’

Posted on: 0
Zaterdag 13 december 2003, Eindhoven is te ambitieus van start gegaan met de inrichting van 30-kilometerzones in de stad. De uitvoering is binnen de geplande tijdslimiet en het gereserveerde budget…

Bijeenkomst over de reconstructie van het Floraplein

Posted on: 0
2004-03-13 (bron Stadsdeelkantoor) Op 24 maart 2004 zal er op het Stadsdeelkantoor een informatieve bijeenkomst zijn over de reconstructie van het Floraplein (rotonde).

Reconstructie verkeersplein Floraplein naar turborotonde

Posted on: 0
Uit de B en W vergadering van 3 februari 2004 Het college van B & W van Eindhoven wil dat het Floraplein in Eindhoven een zogenaamde ‘turborotonde' wordt. Het Floraplein…

Floraplein en Kennedylaan wekenlang dicht

Posted on: 0
Door JULES HEZEMAN Woensdag 9 maart 2005 - EINDHOVEN – Een deel van de Kennedylaan en de rotonde Floraplein in Eindhoven gaan dit jaar wekenlang dicht voor het verkeer. De…

Nog dit jaar voorrang Floraplein Eindhoven

Posted on: 0
Rotonde gaat op de schop en wordt 'turborotonde' Door JULES HEZEMANS Donderdag 20 januari 2005 - EINDHOVEN – Nog dit jaar maakt Eindhoven een einde aan de achterhaalde voorrangsregeling op…