x

Nog meer inbrekers actief

Posted on: 0
2004-06-03 (bron buurtbewoner) De laatste weken zijn er nog meer inbrekers actief! Zij proberen vanaf het zandpad achter de Schweitzerlaan (nr 46 en lager) toegang te verkrijgen tot de achtertuinen…

Misdaad meerjaren cijfers

Posted on: 0
2006-03-10 (bron: politie) De misdaad meerjaren cijfers voor Eikenburg en de Roosten

Ook actie ‘tijdschakelaar’ in Stratum

Posted on: 0
2005-03-14 (bron gemeente) De afgelopen wintermaanden heeft de politie Gestel in de Gestelse buurten Genderbeemd, Hanevoet en Ooievaarsnest de actie ‘Tijdschakelaar' gehouden. Op adressen waar duidelijk niemand thuis was (een…

Misdaad meerjaren cijfers

Posted on: 0
2006-03-10 (bron: politie) De misdaad meerjaren cijfers voor Eikenburg en de Roosten

Weer een eierincident

Posted on: 0
29-01-2004 (bron buurtbewoner) Weer een eierincident. Vanuit een zwarte (harde muziek voerende) auto met 2 jongeren met achterste-voren gedragen petjes, is een buurtbewoner lopend op de Schweitzerlaan bekogeld met een…

Voorrang verkeer Floraplein

Posted on: 0
EINDHOVEN Zaterdag 3 februari 2001 - De rotonde op het Floraplein krijgt nog dit jaar een 'eurostatus', waarbij weggebruikers die de rotonde naderen, voorrang moeten verlenen aan verkeer op de…

Geen geld meer voor aanleg verkeersdrempels

Posted on: 0
EINDHOVEN - De invoering van 30-kilometergebieden in Eindhoven wordt halverwege stopgezet. De aanleg van verkeersdrempels blijkt miljoenen meer te kosten dan het college had verwacht, en nu is het geld…

E-mail aan de gemeente n.a.v. bericht stopzetten aanleg 30 km-zones

Posted on: 0
Geachte heer Verbraak, Tot onze verrassing lezen wij op dinsdag 26/11 in het Eindhovens Dagblad dat de aanleg van drempels in het kader van de inrichting van 30 km. zones…

‘Veilig naar School’ van start op zes scholen’

Posted on: 0
Pilotproject moet verkeersveiligheid bij Eindhovense scholen verhogen Donderdag 25 september, EINDHOVEN - In Eindhoven gaat nog dit najaar het pilotproject 'Veilig naar School' van start. Het doel is de verkeersveiligheid…

Betreft duurzaam veilig, snelheidsremmende maatregelen

Posted on: 0
(ingescande brief van de gemeente verzonden 6 augustus 2003) Aan Bewonersvereniging Eikenburg - de Roosten t.a.v. mevrouw H. Koster Postbus 44004 5604 LA Eindhoven 6 augustus 2003 Ons kenrnerk SDK/Strm03S003530…