Werkgroep Sociale Cohesie

Oprichting
Er is sprake van een terugtredende overheid en het bestuur besloot om het onderwerp sociale cohesie op te pakken om de leefbaarheid binnen de wijk te versterken. Sociale cohesie is in april 2013 op de agenda van de algemene ledenvergadering gezet. “Wij wonen in een mooie wijk, waar veel voor en met elkaar gebeurd, maar wij willen dit in de toekomst ook waarborgen”. Tijdens deze bijeenkomst gaf een aantal bewoners aan zich hiervoor te willen inzetten Op 18 juni 2013 zijn vier mensen gestart met de werkgroep Sociale Cohesie binnen de bewonersvereniging. Sindsdien komt de werkgroep om de zes weken bijeen en zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld.
Wat willen wij bereiken.
Wij zijn een platforum in de wijk Eikenburg – de Roosten, waarin initiatieven ontstaan die de sociale samenhang versterken en actieve participatie bevorderen. Een maatschappelijk samenleven, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en medeverantwoordelijkheid nemen voor welzijn en leefbaarheid in de wijk.
De werkgroep zoekt aansluiting en samenwerking bij stedelijke initiatieven op het gebied van zorg, sociale cohesie en leefbaarheid.
De werkgroep werkt initiërend en ondersteunend voor nieuwe initiatieven en ideeën vanuit de werkgroep en wijkbewoners. Aandachtspunt hierbij is het betrekken van jeugd bij de ontwikkelingen in de wijk. Het stimuleren van zorg voor elkaar zien wij in directe burenhulp, zoals een boodschap doen, als ( beperkte) wijkzorg. Wij willen hiervoor gebruik maken van de netwerken en expertise van iedereen in de wijk.
De website Eikenburg – de Roosten is een belangrijk instrument om groepen/clubjes en vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Ons streven is om ieder kwartaal een nieuwsbrief te verspreiden onder alle bewoners in de wijk.. Dit met behulp van contactpersonen bij u in de straat..
De huidige leden van de werkgroep zijn : Guido Theunissen , Dominique den Brok, Pieter van Leeuwen, Anja Maat, Mariëtte Roozeveld van der Ven en Marianne Theunissen.
U kunt ons bereiken via: soco@eikenburg- deroosten.nl

Geplande activiteiten en jaarplan 2016

 • Senioren Buurtdiner 6 x per jaar
 • Burendag op 24 september met een stratencompetitie op de Jeu –de Boules baan
 • Bijeenkomst met alle straatcontactpersonen op 23 maart en ondersteunen van straatcontactpersonen
 • Komen tot een groep van Mantelzorg Ondersteuners in de wijk: “Gezelschapsgroep Eikenburg – de Roosten”
 • Komen tot een ontmoetingsruimte, waar bewoners uit de wijk vaak en vertrouwd elkaar kunnen ontmoeten. Gesprekken zijn gaande met Het Anna Klooster op landgoed Eikenburg
 • Sociale cohesieavond in de maand november
 • Uitleen van boeken, Dvd’s en gereedschap
 • Cultuur in, voor en door de buurt
 • Brei club
 • Vraag en aanbod van de kinderoppas -club
 • Vraag en aanbod van de hondenoppas-club
 • 4x per jaar Nieuwsbrief Sociale Cohesie uitbrengen en verspreiden in de buurt