Subsidie: Spelregels binnen de vereniging

Hieronder wordt uitgelegd wat de spelregels zijn binnen onze Bewonersvereniging, gegeven de subsidieregels van de gemeente Eindhoven.

De Bewonersvereniging onderscheid Werkgroepen en Themagroepen:

Werkgroepen zijn onderdeel van de Bewonersvereniging en werken onder de paraplu van de Bewonersvereniging aan activiteiten en problemen in de wijk. Denk aan Buurtpreventie, Kruidentuin, Sociale Cohesie, Verkeersveiligheid en Zwerfvuil.

Themagroepen zijn geen onderdeel van de Bewonersvereniging en werken onafhankelijk van de bewonersvereniging aan activiteiten in de wijk. Denk aan eenmalige jaarlijkse festiviteiten als Koningsdag, Eijkfestijn en Sinterklaasfeest.

De gemeente Eindhoven kende tot voor kort regels die erop neerkwamen dat bewoners in wijken zelfstandig subsidie konden aanvragen. Deze regels zijn in 2016 veranderd. De gemeente laat subsidiepotjes voortaan uitsluitend lopen via bewonersverenigingen (rechtspersonen). Alleen zij kunnen subsidie aanvragen voor bewonersactiviteiten in een wijk.

Niet alleen Werkgroepen, maar ook de Themagroepen dienen dus nu via de Bewonersvereniging hun subsidieverzoeken in te dienen.

Het bestuur van de Bewonersvereniging verzoekt daarom zowel de Werkgroepen als de Themagroepen om voor 1 juli hun begroting en verzoek tot subsidie voor het daaropvolgende jaar in te dienen, waarna de Bewonersvereniging voor 1 oktober alle verzoeken gecombineerd zal  indienen bij de gemeente Eindhoven tot subsidieverlening voor het daarop volgende jaar.

Wordt de subsidie toegekend dan stelt het bestuur van de Bewonersvereniging de volgende voorwaarden aan uitbetaling:

  • de subsidie wordt alleen aangewend voor hetgeen waarvoor de subsidie is aangevraagd;
  • het toegekende subsidiebedrag wordt (zonder akkoord van het bestuur) niet overschreden;
  • per uitbetaald subsidiebedrag wordt een bonnetje/bewijs overlegd;
  • het voorschieten door de Bewonersvereniging is eventueel mogelijk.

Bij voorkeur betaalt de Bewonersvereniging rechtstreeks aan de leverancier.

Mocht de subsidie niet worden toegekend door de gemeente, dan dient de Themagroep zelve andere sponsors te vinden.

De Werkgroep rest nog de mogelijkheid om een beroep te doen op de kas van de Bewonersvereniging door voor eind januari van het daaropvolgende jaar een jaarbegroting bij het bestuur van de Bewonersvereniging in te dienen. Deze jaarbegroting zal door de penningmeester worden voorgedragen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Tot zover de nieuwe spelregels, die jaarlijks zullen worden geëvalueerd.

Het bestuur, januari 2017