Verslag van thema avond “Buurmandag”, 16 nov 2015

Buurmanschap
Sociale cohesie avond 16-11-2015

Locatie: de Oase, Sint Annaklooster , Eikenburg
Aanwezigen: 51 personen uit diverse straten (….)

Na het welkom hield buurtcoach Jan Vermolen een inspirerende en leuke inleiding waarbij we er onder andere op gewezen werden dat buurmanschap niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen is en dat het vooral belangrijk is om klein te beginnen.

In groepjes zijn vervolgens de volgende vragen uitgewerkt:
1. Wanneer hebt u voor het laatst hulp geboden aan iemand buiten de kring van naasten als familie en goede vrienden en hoe vond u dat?
2. Wanneer hebt u voor het laatst hulp gevraagd aan iemand buiten de kring van naasten als familie en goede vrienden en hoe vond u dat?
3. Geef minimaal 1 tip om vraagverlegenheid te verkleinen en om het voor mensen makkelijker te maken om hulp te vragen of hulp te aanvaarden.

Bevindingen:
 Veel mensen bleken het gemakkelijker te vinden om hulp te bieden dan hulp te vragen. Zolang het niet als een verplichting gevoeld wordt.
 Maak duidelijk dat ook “nee” gezegd mag worden. En dat 1x ‘nee’ niet altijd ‘nee’ is.
 Het is makkelijker als je elkaar kent. Denk bijvoorbeeld aan een straatplattegrond met naam en telefoonnummer.
 Het helpt als je attent /waakzaam bent op wat er speelt in de buurt (straat).
 Denk aan: een praatje maken op straat, vuilnis voor elkaar buiten zetten in vakantietijd, sneeuw/bladeren opruimen voor elkaar.
 Ook via je kinderen kun je goed op de hoogte blijven van wat er gebeurt om je heen.
 Denk aan moderne middelen als mail, straat-app, bijvoorbeeld om elkaar te informeren over leuke dingen (straat BBQ, straatfeest) of bij onraad.
 Begin kleinschalig: bijvoorbeeld rond een plein of een deel van de straat. Per straat meerdere straatcontactpersonen! Bouw een netwerkje op.
 Je kunt langsgaan bij straatgenoten en praten over sociale cohesie: waar is behoefte aan?
 Als je denkt dat iemand geen hulp durft te vragen kun je het ook omdraaien en diegene uitnodigen op de koffie of hem/haar vragen jou te helpen.
 Een tijdelijke vraag kan een langdurige vraag worden.
 Zorg voor spreiden van de hulpvraag.
 Als er professionele hulp nodig is kun je opschalen naar WIJ-Eindhoven: team WIJ stratum. Zet de bereikbaarheid op de website.
 Digitaal vraag en aanbod bij elkaar proberen te brengen. Bv gereedschap delen.
 Het zou fijn zijn als we een klein buurtcafeetje of huiskamer hadden waar dagelijks ontmoetingen kunnen plaatsvinden. De Oase is mooi maar ligt een beetje buiten de wijk.
 Denk bij vraagverlegenheid ook aan jongeren en jonge gezinnen. Zorg dat je ook voorbeelden voor hen gebruikt en eventueel oppas aanbiedt een volgende keer.
 Geef mensen de volgende keer bij binnenkomst een sticker waarop zij hun naam en straat kunnen zetten.
 Probeer wederkerigheid na te streven, liefst over leeftijdsgroepen heen. Bijvoorbeeld voorleesopa op school of een oppas op leeftijd.
 Stel je op de hoogte van de activiteiten die georganiseerd worden, bv via de website, informeer elkaar en neem iemand mee ernaar toe. Bijvoorbeeld jeu de boules.
 Een huisdier kan verbindend werken: makkelijker contact op straat en ook met het zorgen voor het huisdier bij afwezigheid.