x

Actueel: Raadsvoorstel kredietaanvraag P+R Genneperparken

Op 14 augustus jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de kredietaanvraag realisatie P+ R Genneper Parken. Dit besluit wordt nu als raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd op 28 augustus, 4 september (commissie) en 11 september (raad).

Door op onderstaande link te klikken kunt u het voorstel lezen.

raadsvoorstelP&R11092018

Voorgeschiedenis

Op 11  juli 2017 heeft het college ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek P+R Genneper Parken. Het college heeft gekozen om voetbalvereniging RPC te verplaatsen naar sportpark Heihoef om de P+R met 600 parkeerplaatsen te vestigen op het sportpark en de realisatie van de P+R voor te bereiden. Bovendien is de keuze gemaakt om de invoering van betaald parkeren op Genneper Parken voor te bereiden, uitgaande van een gedifferentieerde tariefstelling. Dit actuele raadsvoorstel behandelt de nadere uitwerking van dat haalbaarheidsonderzoek en geeft aan op welke wijze de realisatie van de P+R gestalte kan krijgen. De vestiging van de  ambulancedienst in de toekomstige P+R is een nieuwe ontwikkeling ten opzichte van het eerder genomen besluit.

De infrastructuur voor de ontsluiting van de parkeergarage moet worden aangepast (Aalsterweg). Voor de verhuizing van  RPC  naar sportpark Heihoef moet  een nieuwe kantine en kleedkamers worden gebouwd en moet het sportpark heringericht worden.

Standpunt bestuur wijkvereniging

Wij hebben als bestuur van de wijkvereniging op 25 juli jl. een zienswijze ingediend op het Ontwerp Bestemmingsplan Heihoef. Dit plan moet de  herinrichting van en rondom het sportpark Heihoef ruimtelijk mogelijk maken.

Aanvullend hierop zullen we op zo kort mogelijke termijn, samen met de werkgroep Heihoef (welke het advies over het ontwerp bestemmingsplan heeft opgesteld), bekijken op welke manier we gaan reageren op het raadsvoorstel. Een mogelijkheid is om, indien toegestaan, in te spreken tijdens de commissiebehandeling van het raadsvoorstel.

Zoals de planning nu bekend is, vindt deze commissievergadering plaats op 4 september as.

We houden u op de hoogte!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *