x

AFRONDING VAN HET LANTAARNPALEN PROJECT IN DE WIJK EIKENBURG

Wat een goede samenwerking van bewoners en gemeente teweeg brengt!

Weet u het nog?

Op 3 oktober 2013 ontvingen de bewoners van Boerhaavelaan, Eykmanstraat, Ingenhouslaan, Kochlaan, Mathijsenlaan, Pasteurlaan, Semmelweislaan, van Swietenlaan en Roostenlaan een brief met daarin de melding “van de voorgenomen plannen ten aanzien van de vervanging van de straatverlichting”.

Omdat de wijk Eikenburg vrijwel eensgezind achter het plan stond om de oude lantaarnpalen te behouden maar met een eigentijds zuinige lamp, kwam de gemeente met het aanbod om dit uit te voeren, maar met de consequentie dat er minder aan het groenonderhoud gedaan zal worden om zo de extra kosten te compenseren. Dit verminderde groenonderhoud zou 8,9 jaren duren.

 

De stand van zaken.

Op donderdag 18 januari 2018 hadden de beide initiatiefnemers in dit lantaarnpalenproject en vertegenwoordigers van de buurt, Guido Theunissen en Jac Arts, een afsluitend overleg met de projectleider van de gemeente Eindhoven.

In dit afrondingsoverleg werd het volgende vastgesteld:

  • De werkelijke kosten waren lager dan de geraamde kosten. De totale kosten voor Eikenburg zijn uitgekomen op € 240.000, zo’n €35.000 lager dan geraamd. De raming voor “alles grijs “zat op €165.000
  • Het betekent dat op basis van “Slim-City” (kent u deze term nog?) een bedrag resteert van € 75.000 meer kosten in plaats van “alles grijs”.
  • De periode waarin het verminderde groenonderhoud plaats vindt gaat om die reden niet 8,9 jaren duren, maar 4,9 jaar.
  • Het nieuwe (verminderde) onderhoud is gestart op de datum dat er overeenstemming werd bereikt tussen de buurt en de gemeente, nl. 15 februari 2015 en stopt op 31 december 2019.
  • Er is door de gemeente intussen een nieuw onderhoudscontract afgesloten met aannemers voor de hele stad.
  • Voor Eikenburg betekent dit dat het onderhoud weliswaar iets minder zal zijn, maar nauwelijks merkbaar vergeleken met de periode daarvoor.
  • Vanaf 1 januari 2020 gaat Eikenburg weer mee in het dan geldende reguliere regime.
  • De vertegenwoordigers van de wijk zijn uitermate te spreken over de wijze waarop met de projectleider van de gemeente is samengewerkt.

Nadat alle lantaarnpalen waren vervangen hebben Guido Theunissen en Jac Arts uitsluitend positieve reacties ontvangen van de wijkbewoners en beschouwen het lantaarnpalen project hiermee als afgesloten. Zij bedanken alle betrokken wijkbewoners voor de enorme eensgezindheid en ondersteuning in de periode gedurende het lopende project.

 

Een gedachte over “AFRONDING VAN HET LANTAARNPALEN PROJECT IN DE WIJK EIKENBURG”

  1. Intussen gaan wij ( de werkgroep “zwerfvuil” ) gewoon door om elke eerste donderdag van de maand onze mooie wijk te ontdoen van weggegooide dingetjes ! Wij zijn met 14 mensen (vr. en m), intussen een gezellige club !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *