x

E-mail aan de gemeente n.a.v. bericht stopzetten aanleg 30 km-zones

Geachte heer Verbraak,

Tot onze verrassing lezen wij op dinsdag 26/11 in het Eindhovens Dagblad dat de aanleg van drempels in het kader van de inrichting van 30 km. zones is stopgezet. (klik hier voor het bewuste artikel )

Gaarne verzoeken wij u om voor Eikenburg – de Roosten actie/initiatieven te willen nemen om bij de DSOB en bij de politiek duidelijk te maken dat:

1. Eikenburg-de Roosten groot belang hecht aan de inrichting van de 30 km. maatregelen in onze wijken.

2. Dat wij dringend in afwachting zijn van de reeds eerder gemelde kruisingen die een verhoogd plateau zullen krijgen. Een en ander met name ook om de overlast van sluipverkeer door de Sassenlaan en Schweitzerlaan richting Roostenlaan v.v. te verminderen

3. Dat wij nog immer behoefte hebben om met de DSOB overleg te voeren over de inrichting van waar en welke snelheidsremmende maatregelen. Er bestaat bij ons behoefte om aanvullende maatregelen op de "rondweg" van de Roosten, namelijk op de Schweitzerlaan en Landsteinerlaan.

Wij gaan er van uit dat de DSOB bij de stilgelegde werkzaamheden voor de 30 km. inrichting niet meer het argument kan gebruiken dat men geen tijd heeft, of dat de urgentie om het beschikbare geld snel te besteden geen overleg met de Bewonersvereniging toelaat.

Wij hechten er bijzonder aan dat dit overleg wel gaat plaatsvinden. Sinds maart 2002 hebben wij deze wens herhaaldelijk tot uitdrukking gebracht terwijl de problematiek van sluipverkeer e.d. in de Roosten reeds meerdere jaren door de Bewonersvereniging bij de gemeente onder de aandacht wordt gebracht.

Kunt u initiatief nemen dat er een spoedig overleg komt met de betreffende dienst vna de DSOB over mogelijke en meest gewenste maatregelen in onze wijken?

Al vast onze dank voor uw initiatief, en in afwachting van een uitnodiging voor het gevraagde overleg,

met vriendelijke groet,
Bewonersvereniging Eikenburg-de Roosten
Ruud Mittendorff, voorz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *