x

Gemeente stopt gratis puinruimen

Vrijdag 7 februari 2003, EINDHOVEN – Het gratis ophalen van grof huisvuil in de Eindhovense achterstandswijken heeft zijn langste tijd gehad. Op korte termijn zullen alle inwoners van Eindhoven hiervoor evenveel moeten betalen.

In de achterstandswijken wordt al geruime tijd eens per maand het grof huishoudelijk afval gratis opgehaald. Inmiddels is gebleken dat deze regeling fiscaal-juridisch niet houdbaar is, omdat hiermee sommige burgers worden vrijgesteld van de afvalstoffenheffing.
Bovendien worden bepaalde groepen met deze regeling bevoordeeld, wat in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het gratis ophalen moet dus voor iedereen gelden of voor niemand. De gemeente heeft tot dat laatste besloten.
Tegelijkertijd is besloten om bij de zogenaamde nul-acties geen grof huisvuil meer mee te nemen. Doel van deze acties is om samen met wijkbewoners, politie, gemeente en woningcorporaties het zwerfvuil in achterpaden en openbare ruimten op te ruimen.
In sommige buurten werden de nul-acties echter aangegrepen om al het overtallige afval gratis kwijt te raken. Volgens een woordvoerder van de gemeente haalden mensen voor de dag waarop het zwerfvuil zou worden aangepakt complete zolders of kelders leeg. De buurtbewoners dumpten oude matrassen, koelkasten en kapotte brommers in de steegjes. Maar dat is geen zwerfvuil, stelt de woordvoerder droogjes, en zal dus niet meer worden meegenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *