Het seniorendiner voor de wijk Eikenburg – De Roosten

Het seniorendiner voor de wijk Eikenburg – De Roosten

Seniorendiner1
Ongeveer zes maal per jaar kunnen oudere buurtbewoners, die niet meer actief deelnemen aan het arbeidsproces, alleen zijn, of te maken hebben met een kwetsbare gezondheid van zichzelf of partner,  genieten van een heerlijk
diner. Het gezamenlijk dineren biedt ruimte om in een gezellige ambiance elkaar te ontmoeten, de buurtcohesie te versterken en sociaal isolement te voorkomen.
Voor deelname aan het seniorendiner is lidmaatschap van de buurtvereniging Eikenburg/De Roosten verplicht. (€5 per jaar).

Seniorendiner2

Wilt u deelnemen aan het diner of weet u iemand die het leuk zou vinden deel te nemen neem dan contact op met:

Anja Maat de Haan tel.:06 24822487 f.maat@chello.nl
Dona Bertus tel.:06 51497888 dona@jeffbertusleisure.com