x

Modern Beleid Ruimtelijke Ordening

De raad van de gemeente Eindhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016,
besluit:

 1. Het welstandsbeleid geleidelijk te moderniseren op basis van de volgende
  uitgangspunten:

  1. welstandstoezicht handhaven in gebieden met stedelijk belang qua functie of
   karakteristieke en/of cultuurhistorische identiteit (centrumgebied, oude radialen
   en beschermde stads- en dorpsgezichten);
  2. in samenspraak met de stad komen tot diverse gebieden, waar verschillende
   nieuwe vormen van (burger)welstand uitgeprobeerd zullen worden, zoals
   welstandsvrij, regie door vaste partners, regie door buurten en wijken;
  3. de commissie ruimtelijke kwaliteit als onafhankelijk adviesorgaan behouden voor
   de toetsing van bouwplannen aan de geldende welstandscriteria;
  4. mogelijkheid tot inzetten van een (gebied)supervisor voor welstandtoetsing.
 2. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven te starten om
  samen met de stad te komen tot de eerste uitrol van het modern welstandsbeleid,
  vooralsnog in de vorm van pilots in maximaal zeven gebieden tot 1-1-2018.
 3. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de resultaten van
  de pilots en een voorstel voor het vervolgtraject begin 2018 voor te leggen aan de
  raad.
 4. Het college van burgemeester en wethouders opdracht geven om een nieuwe
  commissie ruimtelijke kwaliteit te werven met een kleinere formatie van 6 leden.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2016.
R. van Gijzel, voorzitter.

Lees het origineel:
raadsbesluitmodernwelstandsbeleidgemeente Eindhoven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *