x

Modern Welstandsbeleid in Eindhoven

In opdracht van het college van Eindhoven hebben Eisse Kalk (Agora Europa) en Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) een verkennend onderzoek verricht naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een proef met ‘bewonerswelstand’ in een deel van de stad.

Met hen allen is de vraag besproken op welke wijze een hervorming van de advisering op het gebied van ruimtelijke kwaliteit het best kan vormkrijgen in Eindhoven, tegen de achtergrond van (inmiddels niet meer actuele) voornemens van het stadsbestuur om de welstandsregels af te schaffen in grote delen van de stad, behalve in de buurten waarin door bewoners alternatieve vormen van welstandsbeleid worden ontwikkeld.

Op basis van deze gesprekken komen we tot de aanbeveling om een experiment te starten in een elftal buurten van Eindhoven waar de gemeente op het gebied van de borging van omgevingskwaliteit verantwoordelijkheden overdraagt aan partijen in de buurt. Van het experiment zijn uitgezonderd de buurten waar de gemeente, vanuit het belang voor de stad als geheel of zelfs voor de regio, een grote verantwoordelijkheid voelt voor de ruimtelijke kwaliteit:
gebieden die bepalend zijn voor de identiteit van Eindhoven. Het betreft de beschermde historische stadsdelen, de radialen en doorgaande wegen waarlangs Eindhoven zich presenteert aan bezoekers en passanten, en het stadshart met het winkel- en uitgaansgebied. Wij adviseren om in die gebieden
– in lijn met de uitspraken van het vorige bestuurscollege – in elk geval de advisering door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in stand te laten.

 

Lees het volledige voorstel Bijlage_Modern_welstandsbeleid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *