x

Sociale cohesie avond over voorkomen van eenzaamheid

De jaarlijkse sociale cohesie avond heeft als thema: “voorkomen van eenzaamheid in onze buurt”

Maandagavond 19 november 2018
Locatie Eikenburg , Oase, Aalsterweg 285 C (parkeren bij het zwembad)
Zaal open om 19.45, start om 20.00-22.00 uur.

Vorige jaren hebben we op de sociale cohesie avond stil gestaan bij vrijwilligerswerk, goed buurmanschap en langer leuk zelfredzaam thuis. Dit jaar willen we stil staan bij het thema “eenzaamheid” . Er is een centrale inleiding door Marianne Theunissen en Dominique den Brok, leden van de werkgroep Mantelzorgondersteuning van Bewonersvereniging Eikenburg De Roosten. Aan kleine tafels praten we er over door, zodat we elkaar beter leren kennen en er voldoende ruimte is voor vragen en discussie.

Dominique den Brok zal toelichten wat landelijk onder eenzaamheid verstaan wordt en hoe we dit kunnen herkennen en mogelijk voorkomen. Zij gebruikt hiervoor onder andere informatie van het onderzoek van Jitske van der Sanden van het Reflexielab Sociale studies Fontys. Deze kan helaas zelf niet aanwezig zijn. Haar onderzoek is in een afrondende fase en richtte zich op:
– Hoe doorbreken wij vraagverlegenheid en acceptatieschroom zodat mensen gemakkelijker hulp vragen en accepteren waardoor ze langer en prettig in de buurt kunnen blijven wonen?
– Hoe kunnen de (lokale) overheid en professionele organisaties bijdragen aan buurtprojecten.
Marianne Theunissen zal praktijkverhalen vertellen over de mantelzorgervaringen in onze buurt.

Graag nodigen we u uit op de jaarlijkse sociale cohesie avond om met ons over deze thema’s van gedachten te wisselen. Koffie en thee zijn gratis, andere drankjes kosten 1 euro.
tree-3224754_960_720

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *