Terugblik op de avond Sociale Cohesie 14 november 2016

Terugblik op de avond Sociale Cohesie 14 november 2016

De avond met het thema “Zorg-Buren-Vrijwilligers” werd weer in de Oasezaal van het St. Annaklooster op Eikenburg gehouden. De deelnemers konden driemaal bij een tafelgesprek aanschuiven. Daarbij konden ze kiezen uit de onderwerpen: “Vrijwilligers in onze wijk”, “Wat doet het St. Annaklooster”, “Buurt en Rode Kruis”, “Wijksociëteit”.

Het waren geanimeerde gesprekken, waarbij er ideeën uitgewisseld werden en suggesties gedaan werden door onze wijkbewoners. Daarmee kan de werkgroep Sociale Cohesie aan de slag. De avond werd besloten met een borrel, die gezellig verliep. Er werd nog levendig samen nagepraat over wat er zoal deze avond besproken is.

Samenvatting van de tafelgesprekken:

 Vrijwilligers in de wijk (Guido en Mariëtte)

Respons aan nieuwe gedachten leverde het volgende op:

 • Bewonersgroep in de wijk, die rijden voor buurtgenoten (Ria en Joop als coördinator, die verder delegeren). Gesprek ging ook over drempel/ vraagverlegenheid.
 • Buurtcentrum, eens in de maand buurtborrel ( Heihoef/Oase)
 • Vrijwillige hulpdienst. Wie kun je bellen in de wijk voor diverse kwaliteiten. Klussen/ tuinieren als hulp/ computer/ iemand uit wandelen nemen, etc.
 • Walking diner.
 • Straatcontactpersonen zijn uiterst belangrijk om vraagverlegenheid op te sporen.
 • Muziek of literaire activiteiten bij Jan op de Aalsterweg in zijn huis in de achtertuin
 • Sociale Cohesie gaat te veel over 70 plus. Waar blijven initiatieven voor jongere mensen en kinderen?

Naar aanleiding van het laatste punt, ontstond een flinke discussie in groep 3:

 • Sociale Cohesie dient zijn kernmissie te bewaken en dat zijn initiatieven die wijkoverstijgend zijn voor ouderen. Activiteiten voor kinderen horen daar niet bij. Dat doen ouders zelf wel.
 • Maak een onderscheid: straatniveau niet, wijkniveau wel.
 • 50 plussers redden zich wel. Ouderen niet en daar ligt zou juist het accent van de werkgroep Soco kunnen liggen.
 • Kijk naar de kwaliteit wat de werkgroep al bewerkstelligd heeft. Het is genoeg en neem niet te veel hooi op de vork.
 • Kortom brainstorm over wat jullie doelen zijn en wat niet.

Buurt en Rode Kruis (Marianne en Dyana)

Marianne heeft van te voren het tafelgesprek met Dyana voorbereid. D doet de korte inleiding en M leidt het gesprek. De sfeer aan tafel was veilig en actief. Naar aanleiding van het verhaal van D kwamen de volgende onderwerpen en opmerkingen naar boven:

 • mijn buurvrouw is oud en ziek en wil geen hulp.
 • ik help iemand in mijn straat, maar dan wordt een andere buur boos omdat zij dat altijd deed.
 • ik help iemand maar het wordt mij veel te veel; ik kan geen neen zeggen.
 • ik weet niet goed hoe ik in contact kan komen met iemand die eenzaam is.
 • ik zou graag met de auto iemand ergens naar toe brengen.

Samenvatting:

 • Vrijwilligers willen leren om “neen” te zeggen.
 • Hulpvragers bellen soms liever een anonieme organisatie zoals het Rode Kruis.
 • Het is van belang om voor vrijwilligers grenzen aan te geven, anders haken ze later af. Ieder beetje hulp is beter dan niets.
 • Mensen hebben behoefte aan handvatten om beter om te gaan met bovenstaande onderwerpen.

Het Rode Kruis, afd. Eindhoven (is iets anders dan de landelijke organisatie) kan het volgende bieden aan buurten:

 • Workshop netwerkcoaching; hoe kun je ervoor zorgen niet alleen te staan bij burenhulp.
 • Workshop begrenzen; “neen” zeggen
 • Workshop vroegtijdig herkennen van dementie, eenzaamheid, en handvaten hiervoor geven.
 • Het Rode Kruis kan ook altijd door iedereen gebeld worden om individueel een probleem mee te helpen oplossen of om handvaten te krijgen. Zij hebben enorm veel ervaring met vrijwilligerswerk.- Verder biedt zij aan om voor minimaal 20 mensen een theatervoorstelling te geven over dementie.

Stichting St. Annaklooster (Anja en Marleen)

Enkele dagen voor de bijeenkomst heeft Anja Marleen Montanis ontmoet. Zij is projectmanager van De Eijk, Zorghuis EVIA en Verpleeghuis Eikenburg. Er zijn nog meer dependances in Eindhoven en omgeving.

Van de deelnemers aan de tafelgesprekken ging de meeste belangstelling uit naar “welke zorg kan St.Annaklooster bieden”.

Voor alle huizen op het terrein Eikenburg zijn vrijwilligers nodig.

 • De Hospice vraagt om vrijwilligers die een affiniteit met verpleging hebben. Hier bevinden zich 10 bedden.
 • Zorghuis EVIA is een logeerhuis. De werkzaamheden hier zijn; huishoudelijke bezigheden, wassen en maaltijden opdienen.
 • Verpleeghuis Eikenburg, beginnend dementie. Dit is geen gesloten afdeling. Hier kunnen de vrijwilligers individuele aandacht geven. Zoals wandelen, spelletjes, voorlezen, etc .

Alle vrijwilligers krijgen professionele ondersteuning. Zij worden opgeleid. Het is de bedoeling dat een vrijwilliger een half dagdeel werkt.

Wijk sociëteit (Dominique)
Voor wie:

Buurtgenoten die gezelligheid zoeken; merendeel zal 60+ zijn, jonger is geen bezwaar.

Indien passend aansluiting door cliënten van St Annaklooster?

Door wie:

Vrijwilligers uit de wijk zorgen voor activiteiten-programma en welkom, ondersteund door een professionele “activiteiten – begeleider” van St. Annaklooster.

Vrijwilligers uit de wijk dragen zorg voor eventueel vervoer van en naar Oase.

Financiën:

Kleine bijdrage door de gasten, bv €4 per keer? Abonnement?

Subsidie gemeente Eindhoven?

Ruimte: Oase St Annaklooster

Hapje/drankje

Wat:

Vooral klein starten en laten groeien: samen ontdekken wat behoefte is…

 • Spreker/lezing over actualiteiten, reisverhalen (vergelijk 55+ Tongelre)
 • Diapresentatie door Stichting Eindhoven in beeld (NRE gebouw)
 • Gymnastiek (kan ook zittend) / Meer Bewegen Voor Ouderen
 • Computer cursus
 • Leesgroep
 • Kaart/ Bridge groep
 • Dansmiddag
 • Startpunt voor wandeling door bos of naar Het Schutterke (donderdagochtend)
 • Live muziek maken
 • Biljarten
 • Kerst- / Paasstukjes maken

Vragen:

Welke deelnemers hebben interesse?

Oproep via Nextdoor/ website Eikenburg De Roosten/ antwoordstrookje nieuwsbrief/ senioren diner.

 

December 2016,

Werkgroep Sociale Cohesie