x

terugblik Werkgroep Sociale Cohesie

WERKGROEP SOCIALE COHESIE

Terugkijkend op het afgelopen jaar belichten we een aantal acties waar we trots op zijn.

  • Het Seniorendiner dat iedere zes weken wordt georganiseerd door de eigen kookbrigade, blijft een geweldig succes en wordt in 2018 voortgezet.
  • In maart 2017 werd begonnen met de Wijksociëteit in de Oasezaal op landgoed Eikenburg. Doel: “een eigen buurtruimte exploiteren en benutten”. Klein starten en laten groeien, samen ontdekken waar behoefte aan is. Dertien bijeenkomsten werden gepland op de vrijdagochtend rond wisselende thema’s. Het begon met een succesvolle start. Wij beraden ons hoe we verder gaan in 2018.
  • De verhuur van feestmeubilair, dat in eigendom is van de vereniging, is een succes. Veel buurtbewoners maken er gebruik van.
  • Het idee om verspreid in straten boekenstalletjes neer te zetten heeft geresulteerd in actie van bewoners van 5 boekenstalletjes in de wijk.
  • Onze jaarlijkse Sociale Cohesieavond in november wordt goed bezocht en leverde de afgelopen keer een aantal vruchtbare ideeën voor wijkactiviteiten.
  • Op de Burendag op 24 september waren ruim 75 bewoners aanwezig voor de strijd om de Grand Prix des Rues door straat boules teams. Een terugkerend jaarlijks festijn.
  • Elke Straatcontactpersoon vult zijn/haar rol op eigen wijze in en iedere straat heeft derhalve een eigen groei en ontwikkeling. Er zijn steeds meer sociale activiteiten op straatniveau.
  • We willen ook graag in dit verslag een aantal andere comités in de wijk memoreren, die allemaal doende zijn met sociale cohesie activiteiten. Het vierjaarlijkse Eijkfestijn, Koningsdag, Sinterklaascomité, Kinderkledingbeurs, het comité Speelveld en natuurlijk de eigen straatfeesten.

Wij bedanken alle mensen die zich inzetten voor de wijk. Sociale Cohesie is een begrip geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *