x

‘Veilig naar School’ van start op zes scholen’

Pilotproject moet verkeersveiligheid bij Eindhovense scholen verhogen

Donderdag 25 september, EINDHOVEN – In Eindhoven gaat nog dit najaar het pilotproject 'Veilig naar School' van start. Het doel is de verkeersveiligheid bij basisscholen te verbeteren. Jaarlijks komen in Nederland zestig basisscholieren om bij ongevallen op weg naar school of huis. Het project waaraan zes basisscholen deelnemen, wordt begeleid door het verkeerskundig adviesbureau SOAB uit Breda. 'Veilig naar school' moet ook leiden tot een soort handleiding voor de overige Eindhovense basisscholen.

Gisteren werd op het stadhuis het startsein gegeven voor het pilotproject waarbij volgens SOAB-medewerker P. Veenbrink de nadruk moet liggen op samenwerking tussen gemeente, politie en de scholen. Deze laatsten worden geadviseerd ouders van leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij het project.
De pilot telt vier fases: het in beeld brengen van problemen, het stellen van doelen, onderzoek naar mogelijke oplossingen en de uitvoering van eventuele maatregelen. Nog voor de herfstvakantie zullen de eerste drie van de zes deelnemende scholen starten met de genoemde fases. In januari volgen de andere scholen. De deelnemende scholen zijn de Reigerlaan in Tongelre, Beppino Sarto in Stratum, de Salto-Jenaplanschool in Gestel, De Boschuil in Woensel en De Startbaan en 't Slingertouw in Meerhoven.
Volgens J. Lathouwers, gemeentelijk coördinator verkeersveiligheid, moet 'Veilig naar school' in combinatie met andere projecten als Duurzaam Veilig en het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) zorgen voor een veiligere verkeerssituatie voor scholieren. Of de gemeente na afloop van de pilot extra geld beschikbaar stelt voor het uitvoeren van gevraagde maatregelen, kon Lathouwers gisteren niet zeggen. 'In de meeste gevallen zal het om kleine oplossingen gaan en daarvoor hebben de stadsdeelkantoren een eigen budget.'
Ouders
Hij merkt tevens op dat verbeteren van de veiligheid niet alleen een kwestie is van het nemen van verkeersmaatregelen. 'Ook ouders moeten zich afvragen of en welk aandeel ze zelf hebben in die onveiligheid. Een goed voorbeeld daarvan is de chaos die bij veel scholen ontstaat, doordat ouders hun kinderen met de auto brengen en ophalen.'
Directeur T. Verdonschot van basisschool 't Slingertouw in Meerhoven vindt het project een goede zaak. 'Onze school ligt in een nieuwbouwwijk waar nog volop wordt gebouwd. Daardoor is de infrastructuur nog niet optimaal, met als gevolg onveilige situaties.' Als voorbeeld van verkeersproblemen rond 't Slingertouw noemt ze het met de auto brengen en ophalen van leerlingen, de minder goede fietsverbinding tussen de verschillende buurten in Meerhoven en zand op de weg door het vele werkverkeer wat de kans op valpartijen vergroot.
Evenals veel andere aanwezigen was Verdonschot benieuwd naar de resultaten van soortgelijke projecten die eerder zijn uitgevoerd. 'Dat is heel moeilijk aan te tonen omdat er sinds enkele jaren ook allerlei maatregelen in het kader van Duurzaam Veilig zijn genomen. Maar wel staat vast dat het aantal basisscholieren die op weg naar of van school verongelukken de laatste vijf jaar is afgenomen van honderd naar zestig doden per jaar.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *