x

Verhuizing RPC naar Heihoef. Werkgroepleden gevraagd.

Update 10-10-2017: inmiddels hebben zich voldoende bewoners gemeld voor de werkgroep Heihoef.
Voor meer hierover klik door naar deze link.

“Beste buurtbewoners,

Zoals al in een eerder bericht op onze site aangegeven (dd. 14 september jl.), heeft het college van B&W van Eindhoven op 11 juli dit jaar het besluit genomen om in de Genneper Parken op het huidige hoofdveld van voetbalclub RPC een P&R voorziening te ontwikkelen. Om RPC een nieuwe plek te geven op het sportpark Heihoef  in onze wijk, moet dit park opnieuw ingericht en ingedeeld worden.

De gemeente heeft aangegeven in beide processen ook nadrukkelijk onze wijk te willen betrekken. Dit traject start naar verwachting in oktober met een algemene informatiebijeenkomst. We hebben als bestuur van de Bewonersvereniging besloten dat we voor dit traject mogelijk een Werkgroep P&R/herinrichting Heihoef willen oprichten. Deze werkgroep wordt dan voor onze wijk het eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Voor de werkgroep willen we graag 2 bestuursleden samen met een aantal betrokken wijkbewoners  bij elkaar brengen. Gelet op de impact die de P&R en de herinrichting van sportpark De Heihoef waarschijnlijk zal hebben (denk aan: parkeren, verkeersafwikkeling etc.) voor de hele wijk, heeft een evenredige vertegenwoordiging uit de hele wijk onze voorkeur. We denken nu  aan 2 of 3 personen uit Eikenburg en 2 of 3 personen uit De Roosten.

We roepen u hierbij graag op om u bij ons te melden als u interesse heeft om deel te nemen aan de werkgroep. We hebben al 2 aanmeldingen vanuit het nieuwe woonwijkje Animali, maar zijn dus nog  op zoek naar meer werkgroep leden uit andere delen van onze wijk. Er is ook overleg gaande om de nieuwe werkgroep te integreren met de al bestaande Werkgroep Verkeersveiligheid.

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep via het algemene mailadres: bestuur@eikenburg-deroosten.nl. of rechtstreeks bij bestuurslid Jan Rietdijk (j.a.rietdijk@kpnplanet.nl) of bestuurslid Lisette Thijssen (thijssel@xs4all.nl). we horen graag van u!

Het Bestuur”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *