x

Verslag informatieavond 11 oktober 2018 P&R Genneper parken en herinrichting sportpark Heihoef

Op 11 oktober jl. vond de informatieavond plaats over de P&R Genneper parken en de herinrichting sportpark Heihoef.

Bijgaand treft u het verslag aan van deze bijeenkomst.

Verslag informatiebijeenkomst d.d. 11-10-2018

Onderstaand treft u de relevante zaken uit het verslag m.b.t. Sportpark Heihoef aan:

“Op sportpark Heihoef gaat RPC samenwerken met Tivoli. Samen krijgen de clubs 2 kunstgrasvelden en 3 natuurgrasvelden. Alle velden worden verlicht. De kunstgrasvelden liggen centraal in het sportpark, het dichtst bij de kantines en worden het meest intensief bespeeld. De honkbalclub blijft op het sportpark. De cricketclub verhuist naar Gestel. De American Raptors verhuizen naar SEN.

Het sportpark wordt intensiever gebruikt dan voorheen. Daarom worden 30 extra parkeerplekken gecreëerd. Ook is met het St. Joriscollege medegebruik van hun parkeerplaatsen geregeld. De gemeente heeft de maximale parkeernorm gehanteerd voor het sportpark. Daar voldoet het sportpark aan. Meer parkeerplekken mag de gemeente volgens de norm dus niet aanleggen. Veel aanwezigen twijfelen of de norm voldoet. Verder is er veel overlast van parkeren in de berm van de Roostenlaan (waardoor de weg te smal wordt voor verkeer). Er wordt in overleg met de wijkvereniging gekeken naar oplossingen om dit wildparkeren onmogelijk te maken.
Bij RPC komen veel voetballers op de fiets. Daarom komt er een fietsoversteek naar het park. Ook komt er een fietsenstalling voor 320 fietsen bij de kantines.
Op het park wordt een nieuwe kantine gebouwd voor RPC en kleedlokalen voor gezamenlijk gebruik. Ook de infrastructuur op het park wordt vernieuwd. Het groen wordt zo min mogelijk aangetast. Ter hoogte van het kunstgrasveld wordt de begroeiing binnen het hek verwijderd. De eiken buiten het hek worden op die plek gesnoeid (niet ‘gekandelaberd’).
Om het intensievere gebruik van het sportpark in goede banen te leiden, komt er een gebruikersoverleg. De gemeente start dit op vanuit het project, later neemt gebiedscoördinator dit over. Hier worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld parkeren, voorkomen van sluipverkeer, evenementen, planning van het seizoen (inclusief bijvoorbeeld de ouderavonden van het Joriscollege).
Het bestemmingsplan voor Heihoef is inmiddels in procedure. Op 27 november behandelt de gemeenteraad het plan, daarna wordt het ter inzage gelegd. De wijkvereniging en de scouting hebben een zienswijze ingediend en kunnen eventueel bezwaar maken. Planning is om eind 2018 te starten met de herinrichting van het sportpark. Medio 2019 moet dit gereed zijn.

Vragen Heihoef:
– De Roostenlaan wordt al intensief gebruikt door fietsers en zal nog intensiever gebruikt worden. De weg is destijds ingericht voor intensief gebruik voor fietsers, maar er zijn veel klachten over de veiligheid. De projectleider informeert bij de afdeling Verkeer of de weg nog voldoet aan de huidige normen. – Wordt het parkeerterrein ’s nachts afgesloten om overlast te voorkomen? Hierover worden afspraken gemaakt tijdens het gebruikersoverleg. – Op dit moment is er al veel overlast van sluipverkeer in de Vesaliuslaan, Landsteinerlaan en Schweitzerlaan. Hoe gaat de gemeente voorkomen dat dit erger wordt? We gaan hierover in gesprek met de sportclubs zodat zij de gewenste routes doorgeven aan hun leden en bezoekende clubs. Daarnaast is de wijkvereniging al in overleg met de gemeente over sluipverkeer in de wijk. – De parkeerplaats van het Joriscollege wordt straks gebruikt door de sportclubs. Kan dat ook gelden voor de fietsenrekken? Dat is waarschijnlijk niet nodig, maar we zullen het met het Joriscollege bespreken. ”

Voor meer informatie over de stand van zaken van de P&R  ontwikkeling verwijzen we u graag naar het verslag.

Actuele informatie over het project P&R Genneper parken is vanaf medio november 2018 te vinden via www.eindhoven.nl/prgenneperparken. Contact opnemen met het projectteam kan via penr@eindhoven.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *