x

Verslag Klankbordgroep Genneperparken dd 22 maart 2018

Op 22 maart jl. vond er weer een Klankbordgroepoverleg Genneperparken plaats. We werden o.a. bijgepraat over de stand van zaken rondom het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

Dit bestemmingsplan dat voor een deel ook voor onze wijk (met name de groene randen) geldt moet herzien worden. Het nieuwe  bestemmingsplan buitengebied is voor 95% klaar. In het tweede kwartaal van 2018 vindt over het concept vooroverleg plaats met organisaties zoals de provincie en het waterschap. Tijdens die periode zal iedereen de gelegenheid worden geboden het concept te bekijken en reacties daarop te geven (samenspraak). In het derde kwartaal 2018 wordt het ontwerpplan ter inzage gelegd en kan iedereen daartegen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Als alles volgens planning verloopt, wordt het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2019 vastgesteld. Dan wordt het (opnieuw) zes weken ter inzage gelegd  en kunnen (alleen) belanghebbenden nog beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zie ook het verslag.

Naast onze inbreng in het Klankbordgroepoverleg zullen we als bestuur ook kijken naar de consequenties van het plan voor onze wijk.  We houden u ook graag via deze site  op de hoogte van de formele inspraakmomenten die u als wijkbewoner en direct betrokkenen heeft.

 

 

Verslag KBGP 22-3-2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *