x

Verzoek om Eikenburg tot beschermd stadsgezicht te benoemen.

De wijkvereniging  Eikenburg – de Roosten heeft kennis genomen van het feit dat het College aan de Raad het voornemen te kennen heeft gegeven om de Welstandsnota in te trekken. Het bestuur en bewoners, maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van dit voornemen. Het bestuur heeft inmiddels conform de inspraakprocedure haar geluid al geventileerd aan de Sector Openbare Ruimte, Verkeer en Milieu. Wij hebben onze leden geinformeerd en gevraagd hetzelfde te doen. Wij wachten  verder het Raadsbesluit in oktober in deze af.

Wij begrepen uit de Raadsinformatiebrief dat voor beschermde gebieden toezicht blijft bestaan. In Stratum zijn qua beschermde stadsgezichten enkele wijken aangewezen: Witte dorp, Villapark den Elzent en dorpsgezicht Riel.

Natuurlijk zullen bewoners/ eigenaren/bouwers in zijn algemeenheid rekening houden met de gebouwde omgeving, doch in het voornemen van het College is er daartoe geen borging meer ingebouwd, waardoor de kans op verrommeling toeneemt.

 De wijk Eikenburg, heeft een karakteristieke eigen uitstraling, eigen karakter en eigen identiteit, en heeft daarmee, ons inziens, recht op bescherming middels de voorziening “bescherm stadsgezicht”.

Teneinde gebruik te kunnen maken van de bescherming zoals genoemd in de Raadsinformatiebrief,  heeft het bestuur  verzocht aan de wethouder ruimtelijke ordening, om de wijk Eikenburg te laten behoren tot beschermd stadsgezicht Eindhoven.

Namens het bestuur,

Pieter van Leeuwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *