Welstands bepalingen Wijk Eikenburg

Na een korte inleiding over de geschiedenis van de wijk Eikenburg, zijn er toelichtende foto’s en bepalingen uit de welstand criteria zoals vastgesteld per 2009, te lezen via deze link Pasteurlaan