x

Werkgroep Heihoef

De Werkgroep Heihoef is in oktober 2017 opgericht en houdt zich bezig met de ontwikkelingen op en rond het Sportpark Heihoef in verband met de mogelijke verplaatsing van voetbalclub RPC van de Genneperparken naar Sportpark de Heihoef.
De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om de noodzakelijke voorzieningen te laten treffen die nodig zullen zijn om de flinke toename van het aantal sporters op Sportpark Heihoef, zowel voor de sporters als de voor buurt, mogelijk te maken.
De komst van een relatief grote club als RPC met ca. 1000 leden, betekent een toename van de bezoekersaantallen die niet of nauwelijks gecompenseerd wordt door de verhuizing van een aantal sportclubs naar sportparken elders.
De te treffen voorzieningen betreffen dan ook voornamelijk een goede parkeerfaciliteit en aandacht en oplossingen voor de toenemende verkeersintensiteit op en rond de Roostenlaan.
De leden van de Werkgroep Heihoef zijn te bereiken via volgend e-mail adres: werkgroepheihoef@eikenburg-deroosten.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *