Onderwerp : Genneper Parken

De Genneper parken en de toekomst daarvan

Verslag informatieavond 11 oktober 2018 P&R Genneper parken en herinrichting sportpark Heihoef

Posted on: 0
Op 11 oktober jl. vond de informatieavond plaats over de P&R Genneper parken en de herinrichting sportpark Heihoef. Bijgaand treft u het verslag aan van deze bijeenkomst. Verslag informatiebijeenkomst d.d.…

Verslag Klankbordgroep Genneperparken 20 september jl

Posted on: 0
Verslag KBGP 20-9-2018 Op 20 september jl. vond weer een  Klankbordgroepvergadering Genneperparken plaats. Naast een evaluatie van het Dynamometalfest (vond plaats in juli) stond als belangrijk onderwerp op de agenda…

Uitnodiging informatieavond 11 oktober 2018 P&R Genneper parken en herinrichting sportpark Heihoef

Posted on: 0
Gemeente Eindhoven nodigt u uit voor een informatieavond op  11 oktober 2018 over de P&R Genneper Parken en herinrichting sportpark Heihoef: PDMS-3478685-v0-379-110_HOV2_P+R_Wijkinfo_uitnodiging 11-10-2018 Beste bewoners en andere belanghebbenden, Op 11…

Genneperparken: 7 oktober as Pompoen Herfstmarkt volkstuinvereniging Groen Gennep

Posted on: 0
Op 7 oktober vindt de jaarlijkse pompoen herfstmarkt plaats bij de vokstuinvereniging Groen Gennep, Genneperweg 199.  Gestart als activiteit waarop tuinleden hun gekweekte pompoenen en daarmee te maken decoraties aan…

Openluchttheatervoorstelling Onder het Melkwoud bij de Genneperhoeve

Posted on: 0
De komende tijd willen we u graag attent maken op diverse leuke, culturele, sportieve en andere recreatieve activiteiten in de Genneperparken, onze "buren". Zo is er de komende 2 weken…

Actueel: Raadsvoorstel kredietaanvraag P+R Genneperparken

Posted on: 0
Op 14 augustus jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de kredietaanvraag realisatie P+ R Genneper Parken. Dit besluit wordt nu als raadsvoorstel aan de…

Verslag vergadering Klankbordgroep Genneper Parken 17 mei 2018

Posted on: 0
SVLEG - notitie integraal plan Gennep NoordMicrosoft Word - Verslag KBG 17-5-2018 Op 17 mei jl.  vond er weer een Klankbordgroep overleg Genneperparken plaats. We werden o.a. bijgepraat over de…

Verslag Klankbordgroep Genneperparken dd 22 maart 2018

Posted on: 0
Op 22 maart jl. vond er weer een Klankbordgroepoverleg Genneperparken plaats. We werden o.a. bijgepraat over de stand van zaken rondom het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan dat voor een…

Aankondiging gemeente afsluiting Anton Coolenlaan vanaf maandag 9 oktober ivm versterking Dommelbrug

Posted on: 0
Informatief bericht van de gemeente Eindhoven over de Dommelbrug en Anton Coolenlaan. Zie ook bijgevoegde informatiebrief en omleidingtekening schets Afsluiting Antoon Coolenlaan ivm Dommelbrug Versterking Dommelbrug in Antoon Coolenlaan definitief…

Verslag Klankbordgroep Genneperparken 18 mei, 6 juli en 21 september 2017/agenda en korte terugkoppeling Klankborggroepoverleg 21 september jl.

Posted on: 0
Beste buurtbewoners, Bijgevoegd treffen jullie de verslagen aan van de Klankbordgroep Genneperparken van afgelopen mei, juli en september. In deze laatste bijeenkomst is nogmaals door de gemeente benadrukt dat zij…