Onderwerp : Genneper Parken

De Genneper parken en de toekomst daarvan

Verslag vergadering Klankbordgroep Genneper Parken 17 mei 2018

Posted on: 0
SVLEG - notitie integraal plan Gennep NoordMicrosoft Word - Verslag KBG 17-5-2018 Op 17 mei jl.  vond er weer een Klankbordgroep overleg Genneperparken plaats. We werden o.a. bijgepraat over de…

Verslag Klankbordgroep Genneperparken dd 22 maart 2018

Posted on: 0
Op 22 maart jl. vond er weer een Klankbordgroepoverleg Genneperparken plaats. We werden o.a. bijgepraat over de stand van zaken rondom het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan dat voor een…

Aankondiging gemeente afsluiting Anton Coolenlaan vanaf maandag 9 oktober ivm versterking Dommelbrug

Posted on: 0
Informatief bericht van de gemeente Eindhoven over de Dommelbrug en Anton Coolenlaan. Zie ook bijgevoegde informatiebrief en omleidingtekening schets Afsluiting Antoon Coolenlaan ivm Dommelbrug Versterking Dommelbrug in Antoon Coolenlaan definitief…

Verslag Klankbordgroep Genneperparken 18 mei, 6 juli en 21 september 2017/agenda en korte terugkoppeling Klankborggroepoverleg 21 september jl.

Posted on: 0
Beste buurtbewoners, Bijgevoegd treffen jullie de verslagen aan van de Klankbordgroep Genneperparken van afgelopen mei, juli en september. In deze laatste bijeenkomst is nogmaals door de gemeente benadrukt dat zij…

Raadsbesluit over verplaatsing RPC / P+R Genneper parken

Posted on: 2 reacties
Onderwerp: besluit haalbaarheidsonderzoek P+R Genneper Parken. Inleiding: Een Park + Ride (P+R) op Genneper Parken heeft vanaf het begin onderdeel uit gemaakt van de oorspronkelijke scope van HOV2. Bij de…

Mountainbike experience, 16 september 14.00 uur, Genneper Molen

Posted on: 0
Outdoorvereniging de Genneper Molen Mountainbike Experience, 16 september 14.00-17.00 uur. Outdoorvereniging Genneper Molen organiseert een Mountbike  Experience, een mountainbiketocht voor mensen die kennis willen maken met deze vorm van fietsen.…

Verslagen Klankbordgroep Genneperparken 2017

Posted on: 1
Bijgevoegd treft u de verslagen aan van de Genneperparkenoverleggen d.d. 2 februari jl. en 30 maart jl. In het laatste overleg op 30 maart jl. is onder andere gesproken over…

Hockeyclub Oranje-Rood 14 t/m 17 april as Euro Hockey League, voorzorgsmaatregelen buurt

Posted on: 0
Hockeyclub Oranje-Rood staat in teken van Euro Hockey League 2017 tijdens 14 t/m 17 april aanstaande Beste buurtbewoners, Van 14 tot en met 17 april aanstaande wordt de Euro Hockey…

Genneper Parkenloop 31 december

Posted on: 0
Genneper Parkenloop. Deze inmiddels 11e looptocht voor jong en oud, vindt nog dit jaar plaats, en wel op 31 december. Zie voor meer informatie de volgende site; https://eindhovensport.nl/eindhoven-sport/actueel/goed-van-start-met-de-genneper-parken-loop

Verslag Klankbordgroep Genneper Parken, 24-11-2016

Posted on: 0
Verslag Klankbordgroep Genneper Parken, donderdag 24 november 2016 Welkom  en opening Er zijn dertien afmeldingen. Zie separate presentielijst. Gebiedsontwikkelingen in en rondom Genneper parken (toelichting door Arnoud Strijbis, gemeente Eindhoven). Arnoud…