Onderwerp : Onze Buurt

Dit deel van de site gaat over (leuke) dingen in onze buurt, die NIET de andere thema’s betreffen. Dus niet over: “Stad en Omgeving”, “Animali”, “Buurtpreventie”, “A2 / A67”, “Geluidswal”, “UMTS-mast”, “Festiviteiten”, “Zwerfafval”, “Verkeersveiligheid”.

Maar WEL over dingen die gebeuren, of veranderen, of georganiseerd worden, zoals een boswandeling, bladeren ruimen, hondenlosloopterrein, begraafplaats, speelplaats, kruidentuintje, winkels, etc….

Geen commerciele uittingen!

Verslag informatieavond 11 oktober 2018 P&R Genneper parken en herinrichting sportpark Heihoef

Posted on: 0
Op 11 oktober jl. vond de informatieavond plaats over de P&R Genneper parken en de herinrichting sportpark Heihoef. Bijgaand treft u het verslag aan van deze bijeenkomst. Verslag informatiebijeenkomst d.d.…

Fietstocht door Stratum

Posted on: 0
met Frank Vermeulen Fietstocht van 8 km door Stratum. Met enkele stops op markante plekken, waar wat wordt verteld: Wat hebben Kortonjo in Stratum, Philips en Anneke Grönloh met elkaar…

Verslag Klankbordgroep Genneperparken 20 september jl

Posted on: 0
Verslag KBGP 20-9-2018 Op 20 september jl. vond weer een  Klankbordgroepvergadering Genneperparken plaats. Naast een evaluatie van het Dynamometalfest (vond plaats in juli) stond als belangrijk onderwerp op de agenda…

Uitnodiging informatieavond 11 oktober 2018 P&R Genneper parken en herinrichting sportpark Heihoef

Posted on: 0
Gemeente Eindhoven nodigt u uit voor een informatieavond op  11 oktober 2018 over de P&R Genneper Parken en herinrichting sportpark Heihoef: PDMS-3478685-v0-379-110_HOV2_P+R_Wijkinfo_uitnodiging 11-10-2018 Beste bewoners en andere belanghebbenden, Op 11…

Open Tuin Middag: De Kloosterbostuin

Posted on: 0
Op zaterdag 20 oktober is er de eerste Open Tuin Middag bij De Kloosterbostuin voor bewoners, buren en gasten van Landgoed Eikenburg . We zijn open van 14:00 tot 16:00.…

Actueel: Raadsvoorstel kredietaanvraag P+R Genneperparken

Posted on: 0
Op 14 augustus jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de kredietaanvraag realisatie P+ R Genneper Parken. Dit besluit wordt nu als raadsvoorstel aan de…

Bestuur dient zienswijze in over Ontwerpbestemmingsplan Heihoef

Posted on: 0
Het bestuur van de wijkvereniging heeft op 25 juli jl. haar zienswijze bij de gemeenteraad ingediend over het ontwerp bestemmingsplan Sportpark Heihoef (Buitengebied).  Het bestuur heeft hierbij het advies van…

Bestuur vraagt Werkgroep Heihoef advies over ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (Sportpark De Heihoef)

Posted on: 0
Zoals wij al eerder berichtten op deze site https://eikenburg-deroosten.nl/ontwerpbestemmingsplan-buitengebied/ ligt vanaf 14 juni jl. tot en met 25 juli het ontwerp bestemmingsplan  Buitengebied (sportpark De Heihoef) ter inzage. Wij, het…

Garagesale zondag 24 juni 13 -16 uur

Posted on: 1
Een nieuwe activiteit, de garagesale,  vindt plaats op 24 juni van 13 tot 16 uur. Een goede gelegenheid om vlak voor de vakantie nog te ontspullen. Als 25% van de…

♕Koningsdagfeest 27 april 2018

Posted on: 0
Vrijdag 27 april 10:00-16:00u Locatie: Hoek Pasteurlaan - Roostenlaan Meld je nu aan als vrijwilliger... Ook dit jaar vieren we Koningsdag in de wijk Eikenburg - De Roosten. Er is…