x

Vervolg op het Welstandsbeleid vanwege de Algemene Ledenvergadering

Tijdens de ALV op 13 maart jl. hebben we een leuke en interessante toelichting gekregen op het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente  Eindhoven voor nieuwbouw en verbouw van woningen. Een uitgebreide verslaglegging kunt u teruglezen in het verslag van de ALV. Zie (PresentatieTonLangenberg) en (PresentatieJaapKrantz)

De nadruk in het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente Eindhoven ligt op de gebiedsgerichte aanpak en de eigen verantwoordelijkheid voor burgers voor de eigen woonomgeving. Onze buurwijk Schuttersbosch is de eerste buurt in Eindhoven die dit heeft opgepakt en inmiddels zelf welstandsregels heeft geformuleerd. Er zijn globaal gezien drie opties met betrekking welstand maar ook tussenoplossingen zijn mogelijk:

  • Welstandsvrij
  • Welstandsregie door de buurt: zelf regels opstellen en zelf, eventueel met behulp van professionele ondersteuning, plannen toetsen.
  • Welstandregels door de buurt: zelf de huidige regels herijken (versoepelen of verstevigen), vervolgens via de gemeente laten uitvoeren.
  • Welstand door de gemeente: voorzetting huidige situatie met commissie ruimtelijke kwaliteit als toetser

Tijdens de ALV is een peiling gehouden door middel van handen opsteken. Hierbij kozen de aanwezigen leden van zowel de wijk Eikenburg als van wijk de Roosten voor welstand door de gemeente geregeld. Bij deze leden was geen animo voor een helemaal welstandsvrij Eikenburg. Ook was er geen interesse bij de aanwezig leden voor welstandsregie door de buurtbewoners van Eikenburg. Dit gold ook voor de Roosten.

Mocht u alsnog interesse hebben om met buurtbewoners met dit onderwerp aan de slag te gaan dan horen we dat uiteraard graag dmv een mailtje aan het bestuur.

Voor nadere informatie over het eindhovense welstandbeleid:

inwonersplein/bouwen-wonen/welstand/Algemene-informatie-Welstand.htm

Lisette Thijssen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *