Onderwerp : Blog Vereniging

Het blog van de vereniging laat alle berichten zien die direct met het wel en wee van de vereniging te maken hebben. Wil je regelmatig zelf iets posten, ook onder andere thema’s? Vraag auteurschap aan bij de webmaster@eikenburg-deroosten.nl

Erfgoedbordje Sint Josephziekenhuis

Posted on: 0
Waarschijnlijk worden er volgende week of in eerste week van februari, in de stad op diverse plekken zogenaamde Erfgoedbordjes geplaatst. Dit op plaatsen waar bijzonder erfgoed staat of gestaan heeft.…

Artikel ED: “Terugkeer klein stukje Animali”

Posted on: 0
In het Eindhovens Dagblad van vandaag een leuk artikel over de toegangspoort van het voormalige Animali. Klik hier om het te lezen.  

Ledenaantal naar historisch hoogtepunt

Posted on: 0
Beste leden en overige bewoners, In november ontvingen alle bewoners van de wijk de eerste versie van 'Wijknieuws' in de brievenbus. Niet-leden kregen daarbij een aangehecht formuliertje met daarop de…

AED in onze wijk? Een oproep

Posted on: 0
Het bestuur wil in de ledenvergadering voorstellen een investering te doen in een vaste AED voor in de wijk. Dit heeft echter allen zin als er mensen die zo'n AED…

Werkgroep Heihoef

Posted on: 0
Werkgroep Heihoef Op woensdag 4 oktober is er een Werkgroep Heihoef opgericht die zich, onder de vlag van de Bewonersvereniging,  gaat bezighouden met alle zaken verband houdende met de verplaatsing…

Werkgroep Kruidentuin

Posted on: 0
WERKGROEP KRUIDENTUIN De groep vrijwilligers (17) heeft weer veel plezier beleefd aan het werken in de kruidentuin. Natuurlijk heeft ook u geplukt en genoten van de kruiden in uw gerecht…

terugblik Werkgroep Sociale Cohesie

Posted on: 0
WERKGROEP SOCIALE COHESIE Terugkijkend op het afgelopen jaar belichten we een aantal acties waar we trots op zijn. Het Seniorendiner dat iedere zes weken wordt georganiseerd door de eigen kookbrigade,…

Werkgroep Zwerfvuil

Posted on: 0
Onder de bezielende leiding van Marius Elders heeft de Werkgroep Zwerfvuil al meer dan 15 jaar de buurt en naaste omgeving  van zwerfvuil ontdaan. Helaas is Marius op 17 oktober…

Spel-ochtend op vrijdag 29 december voor jong en oud!

Posted on: 0
“MENS ERGER JE NIET” Kent u dit spel nog? Spelochtend vrijdag 29 december voor jong en oud. Op vrijdag 29 december van 10.30 tot 13.00 uur is de Wijksociëteit in…

Verslag Klankbordgroep Genneperparken 23-11-2017

Posted on: 0
Op 23 november jl. vond weer het Klankbordgroep Genneper Parken overleg plaats. U treft hierbij het verslag aan van deze bijeenkomst. Onderwerpen die de revue passeerden, en die onze wijk…