Onderwerp : Heihoef

Werkgroep Heihoef

De Werkgroep Heihoef is in oktober 2017 opgericht en houdt zich bezig met de ontwikkelingen op en rond het Sportpark Heihoef in verband met de mogelijke verplaatsing van voetbalclub RPC van de Genneperparken naar Sportpark de Heihoef.

De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om de noodzakelijke voorzieningen te laten treffen die nodig zullen zijn om de flinke toename van het aantal sporters op Sportpark Heihoef, zowel voor de sporters als de voor buurt, mogelijk te maken.

De komst van een relatief grote club als RPC met ca. 1000 leden, betekent een toename van de bezoekersaantallen die niet of nauwelijks gecompenseerd wordt door de verhuizing van een aantal sportclubs naar sportparken elders.

De te treffen voorzieningen betreffen dan ook voornamelijk een goede parkeerfaciliteit en aandacht en oplossingen voor de toenemende verkeersintensiteit op en rond de Roostenlaan.

De leden van de Werkgroep Heihoef zijn te bereiken via volgend e-mail adres: werkgroepheihoef@eikenburg-deroosten.nl

Actueel: Raadsvoorstel kredietaanvraag P+R Genneperparken

Posted on: 0
Op 14 augustus jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de kredietaanvraag realisatie P+ R Genneper Parken. Dit besluit wordt nu als raadsvoorstel aan de…

Bestuur dient zienswijze in over Ontwerpbestemmingsplan Heihoef

Posted on: 0
Het bestuur van de wijkvereniging heeft op 25 juli jl. haar zienswijze bij de gemeenteraad ingediend over het ontwerp bestemmingsplan Sportpark Heihoef (Buitengebied).  Het bestuur heeft hierbij het advies van…

Bestuur vraagt Werkgroep Heihoef advies over ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (Sportpark De Heihoef)

Posted on: 0
Zoals wij al eerder berichtten op deze site https://eikenburg-deroosten.nl/ontwerpbestemmingsplan-buitengebied/ ligt vanaf 14 juni jl. tot en met 25 juli het ontwerp bestemmingsplan  Buitengebied (sportpark De Heihoef) ter inzage. Wij, het…

Werkgroep Heihoef

Posted on: 0
De Werkgroep Heihoef is in oktober 2017 opgericht en houdt zich bezig met de ontwikkelingen op en rond het Sportpark Heihoef in verband met de mogelijke verplaatsing van voetbalclub RPC…

Werkgroep Heihoef

Posted on: 0
Werkgroep Heihoef Op woensdag 4 oktober is er een Werkgroep Heihoef opgericht die zich, onder de vlag van de Bewonersvereniging,  gaat bezighouden met alle zaken verband houdende met de verplaatsing…

Oprichting Werkgroep Heihoef

Posted on: 0
Op woensdag 4 oktober is er een Werkgroep Heihoef opgericht die zich, onder de vlag van de Bewonersvereniging, gaat bezighouden met alle zaken verband houdende met de verplaatsing van voetbalclub…

Gezocht: werkgroepleden P&R-voorziening/wijzigingen sportpark Heihoef

Posted on: 0
Beste buurtbewoners, Zoals al in het vorige bericht van 14 september aangegeven, heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven in juli jl. het besluit genomen om in de…

Verhuizing RPC naar Heihoef. Werkgroepleden gevraagd.

Posted on: 0
Update 10-10-2017: inmiddels hebben zich voldoende bewoners gemeld voor de werkgroep Heihoef. Voor meer hierover klik door naar deze link. “Beste buurtbewoners, Zoals al in een eerder bericht op onze site…

Raadsbesluit over verplaatsing RPC / P+R Genneper parken

Posted on: 2 reacties
Onderwerp: besluit haalbaarheidsonderzoek P+R Genneper Parken. Inleiding: Een Park + Ride (P+R) op Genneper Parken heeft vanaf het begin onderdeel uit gemaakt van de oorspronkelijke scope van HOV2. Bij de…