Onderwerp : Heihoef

Werkgroep Heihoef

De Werkgroep Heihoef is in oktober 2017 opgericht en houdt zich bezig met de ontwikkelingen op en rond het Sportpark Heihoef in verband met de mogelijke verplaatsing van voetbalclub RPC van de Genneperparken naar Sportpark de Heihoef.

De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om de noodzakelijke voorzieningen te laten treffen die nodig zullen zijn om de flinke toename van het aantal sporters op Sportpark Heihoef, zowel voor de sporters als de voor buurt, mogelijk te maken.

De komst van een relatief grote club als RPC met ca. 1000 leden, betekent een toename van de bezoekersaantallen die niet of nauwelijks gecompenseerd wordt door de verhuizing van een aantal sportclubs naar sportparken elders.

De te treffen voorzieningen betreffen dan ook voornamelijk een goede parkeerfaciliteit en aandacht en oplossingen voor de toenemende verkeersintensiteit op en rond de Roostenlaan.

De leden van de Werkgroep Heihoef zijn te bereiken via volgend e-mail adres: werkgroepheihoef@eikenburg-deroosten.nl

Verslag informatieavond 11 oktober 2018 P&R Genneper parken en herinrichting sportpark Heihoef

Posted on: 0
Op 11 oktober jl. vond de informatieavond plaats over de P&R Genneper parken en de herinrichting sportpark Heihoef. Bijgaand treft u het verslag aan van deze bijeenkomst. Verslag informatiebijeenkomst d.d.…

Verslag Klankbordgroep Genneperparken 20 september jl

Posted on: 0
Verslag KBGP 20-9-2018 Op 20 september jl. vond weer een  Klankbordgroepvergadering Genneperparken plaats. Naast een evaluatie van het Dynamometalfest (vond plaats in juli) stond als belangrijk onderwerp op de agenda…

Uitnodiging informatieavond 11 oktober 2018 P&R Genneper parken en herinrichting sportpark Heihoef

Posted on: 0
Gemeente Eindhoven nodigt u uit voor een informatieavond op  11 oktober 2018 over de P&R Genneper Parken en herinrichting sportpark Heihoef: PDMS-3478685-v0-379-110_HOV2_P+R_Wijkinfo_uitnodiging 11-10-2018 Beste bewoners en andere belanghebbenden, Op 11…

Actueel: Raadsvoorstel kredietaanvraag P+R Genneperparken

Posted on: 0
Op 14 augustus jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de kredietaanvraag realisatie P+ R Genneper Parken. Dit besluit wordt nu als raadsvoorstel aan de…

Bestuur dient zienswijze in over Ontwerpbestemmingsplan Heihoef

Posted on: 0
Het bestuur van de wijkvereniging heeft op 25 juli jl. haar zienswijze bij de gemeenteraad ingediend over het ontwerp bestemmingsplan Sportpark Heihoef (Buitengebied).  Het bestuur heeft hierbij het advies van…

Bestuur vraagt Werkgroep Heihoef advies over ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (Sportpark De Heihoef)

Posted on: 0
Zoals wij al eerder berichtten op deze site https://eikenburg-deroosten.nl/ontwerpbestemmingsplan-buitengebied/ ligt vanaf 14 juni jl. tot en met 25 juli het ontwerp bestemmingsplan  Buitengebied (sportpark De Heihoef) ter inzage. Wij, het…

Werkgroep Heihoef

Posted on: 0
De Werkgroep Heihoef is in oktober 2017 opgericht en houdt zich bezig met de ontwikkelingen op en rond het Sportpark Heihoef in verband met de mogelijke verplaatsing van voetbalclub RPC…

Werkgroep Heihoef

Posted on: 0
Werkgroep Heihoef Op woensdag 4 oktober is er een Werkgroep Heihoef opgericht die zich, onder de vlag van de Bewonersvereniging,  gaat bezighouden met alle zaken verband houdende met de verplaatsing…

Oprichting Werkgroep Heihoef

Posted on: 0
Op woensdag 4 oktober is er een Werkgroep Heihoef opgericht die zich, onder de vlag van de Bewonersvereniging, gaat bezighouden met alle zaken verband houdende met de verplaatsing van voetbalclub…

Gezocht: werkgroepleden P&R-voorziening/wijzigingen sportpark Heihoef

Posted on: 0
Beste buurtbewoners, Zoals al in het vorige bericht van 14 september aangegeven, heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven in juli jl. het besluit genomen om in de…