Onderwerp : Verkeersveiligheid

Op de Algemene Leden Vergadering van de Bewonersvereniging van 5 maart 2007 is besloten een Werkgroep Verkeersveiligheid samen te stellen. Deze Werkgroep houdt zich bezig met problemen in het verkeer en de veiligheid van het verkeer in onze wijk. Er wordt getracht deze problemen in nauwe samenwerking met de autoriteiten op te lossen.
De Werkgroep Verkeersveiligheid heeft zich intensief beziggehouden met o.a. de herinrichting van de Roostenlaan, het instellen van een 30 km/uur zone, de aanleg van de HOV2 lijn over de Aalsterweg en de inrichting van een veilige oversteekplaats Vesaliuslaan/Aalsterweg en sluipverkeer door de Vesaliuslaan en Schweitzerlaan. De parkeerproblematiek in Eikenburg i.v.m. activiteiten in de Genneperparken heeft de continue aandacht van de Werkgroep Verkeersveiligheid.
De Werkgroep bestaat momenteel uit 3 leden, waarvan 2 leden uit de Roosten (Dinie van der Weide, Noud Hendriks) en 1 lid uit Eikenburg (Benno Beuting).
De Werkgroep is op zoek naar mensen, bij voorkeur uit Eikenburg, die de Werkgroep kunnen komen versterken.
Het email adres van de werkgroep is wg.verkeersveiligheid@eikenburg-deroosten.nl

Bestuur vraagt Werkgroep Heihoef advies over ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (Sportpark De Heihoef)

Posted on: 0
Zoals wij al eerder berichtten op deze site https://eikenburg-deroosten.nl/ontwerpbestemmingsplan-buitengebied/ ligt vanaf 14 juni jl. tot en met 25 juli het ontwerp bestemmingsplan  Buitengebied (sportpark De Heihoef) ter inzage. Wij, het…

Hockeyclub Oranje-Rood 14 t/m 17 april as Euro Hockey League, voorzorgsmaatregelen buurt

Posted on: 0
Hockeyclub Oranje-Rood staat in teken van Euro Hockey League 2017 tijdens 14 t/m 17 april aanstaande Beste buurtbewoners, Van 14 tot en met 17 april aanstaande wordt de Euro Hockey…

Afsluiting Tongelreepbrug Antoon Coolenlaan van 21 nov t/m 9 dec

Posted on: 0
Aan: bewoners en organisatie ’s in Genneper Parken en omgeving van Antoon Coolenlaan. Betreft: versterking Tongelreepbrug in Antoon Coolenlaan Geachte bewoners, organisatie ‘s, sportverenigingen in en rondom Genneper Parken. De…

verkeersveiligheid van Marie Curielaan

Posted on: 0
Een bewoner van de Marie Curielaan vroeg zich af wat  de status van deze straat m.b.t. de voorrangverlening als zij voor verkeer,  komend door de Schweitzerlaan, van rechts de straat…

Tweede fase werkzaamheden Aalsterweg Zuid

Posted on: 0
Op maandag 18 mei start de tweede fase van de werkzaamheden op de Aalsterweg Zuid. Er wordt dan gewerkt op de westelijke rijbaan. Het doorgaande autoverkeer gaat op de oostelijke…

Nieuwsbrief # 3 HOV2 lijn. Afsluiting Aalsterweg weekend 14/15 maart.

Posted on: 0
        Beste bewoners, Hierbij treft U de nieuwsbrief aan mbt de HOV lijn. Haalbaarheidsonderzoek P & R Genneper Parken Werkzaamheden Aalsterweg zuid, onder andere wordt de Aalsterweg…

Werkzaamheden Aalsterweg tijdens zomer 2014

Posted on: 0
Werkzaamheden Aalsterweg tijdens zomer 2014 De werkzaamheden voor HOV2 op de Aalsterweg zijn in volle gang. De Aalsterweg is op sommige plaatsen smal en er moet veel gebeuren: de aanleg…

HOV2 Aalsterweg, bericht van de projectgroep 2de HOV lijn

Posted on: 0
Beste leden van de klankbordgroep, Op 17 december heeft het college een aantal besluiten genomen over HOV2. Twee daarvan hebben betrekking op de Aalsterweg: Met Brabant Water zijn uitgangspunten overeengekomen…

Wegwerkzaamheden Antoon Coolenlaan fase 2

Posted on: 0
Geachte buurtbewoner, Op 26 augustus 2013 hebben wij u geïnformeerd over de herinrichting van de Antoon Coolenlaan. Graag informeren wij u over het verdere verloop van deze werkzaamheden. Planning Op…

Verkeerscontrole

Posted on: 3 reacties
Controle op fietsend verkeer donderdag 26-09-2013 15:00:00 Eindhoven, kruising Floralaan West met de Roostenlaan door politiestudenten in opleiding. Op verzoek van de wijkagent werd een verkeerscontrole uitgevoerd op de kruising…