Onderwerp : Verkeersveiligheid

Op de Algemene Leden Vergadering van de Bewonersvereniging van 5 maart 2007 is besloten een Werkgroep Verkeersveiligheid samen te stellen. Deze Werkgroep houdt zich bezig met problemen in het verkeer en de veiligheid van het verkeer in onze wijk. Er wordt getracht deze problemen in nauwe samenwerking met de autoriteiten op te lossen.
De Werkgroep Verkeersveiligheid heeft zich intensief beziggehouden met o.a. de herinrichting van de Roostenlaan, het instellen van een 30 km/uur zone, de aanleg van de HOV2 lijn over de Aalsterweg en de inrichting van een veilige oversteekplaats Vesaliuslaan/Aalsterweg en sluipverkeer door de Vesaliuslaan en Schweitzerlaan. De parkeerproblematiek in Eikenburg i.v.m. activiteiten in de Genneperparken heeft de continue aandacht van de Werkgroep Verkeersveiligheid.
De Werkgroep bestaat momenteel uit 3 leden, waarvan 2 leden uit de Roosten (Dinie van der Weide, Noud Hendriks) en 1 lid uit Eikenburg (Benno Beuting).
De Werkgroep is op zoek naar mensen, bij voorkeur uit Eikenburg, die de Werkgroep kunnen komen versterken.
Het email adres van de werkgroep is wg.verkeersveiligheid@eikenburg-deroosten.nl

Verslag informatieavond 11 oktober 2018 P&R Genneper parken en herinrichting sportpark Heihoef

Posted on: 0
Op 11 oktober jl. vond de informatieavond plaats over de P&R Genneper parken en de herinrichting sportpark Heihoef. Bijgaand treft u het verslag aan van deze bijeenkomst. Verslag informatiebijeenkomst d.d.…

Verslag Klankbordgroep Genneperparken 20 september jl

Posted on: 0
Verslag KBGP 20-9-2018 Op 20 september jl. vond weer een  Klankbordgroepvergadering Genneperparken plaats. Naast een evaluatie van het Dynamometalfest (vond plaats in juli) stond als belangrijk onderwerp op de agenda…

Uitnodiging informatieavond 11 oktober 2018 P&R Genneper parken en herinrichting sportpark Heihoef

Posted on: 0
Gemeente Eindhoven nodigt u uit voor een informatieavond op  11 oktober 2018 over de P&R Genneper Parken en herinrichting sportpark Heihoef: PDMS-3478685-v0-379-110_HOV2_P+R_Wijkinfo_uitnodiging 11-10-2018 Beste bewoners en andere belanghebbenden, Op 11…

Actueel: Raadsvoorstel kredietaanvraag P+R Genneperparken

Posted on: 0
Op 14 augustus jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de kredietaanvraag realisatie P+ R Genneper Parken. Dit besluit wordt nu als raadsvoorstel aan de…

Bestuur dient zienswijze in over Ontwerpbestemmingsplan Heihoef

Posted on: 0
Het bestuur van de wijkvereniging heeft op 25 juli jl. haar zienswijze bij de gemeenteraad ingediend over het ontwerp bestemmingsplan Sportpark Heihoef (Buitengebied).  Het bestuur heeft hierbij het advies van…

Bestuur vraagt Werkgroep Heihoef advies over ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (Sportpark De Heihoef)

Posted on: 0
Zoals wij al eerder berichtten op deze site http://alt.eikenburg-deroosten.nl/ontwerpbestemmingsplan-buitengebied/ ligt vanaf 14 juni jl. tot en met 25 juli het ontwerp bestemmingsplan  Buitengebied (sportpark De Heihoef) ter inzage. Wij, het…

Hockeyclub Oranje-Rood 14 t/m 17 april as Euro Hockey League, voorzorgsmaatregelen buurt

Posted on: 0
Hockeyclub Oranje-Rood staat in teken van Euro Hockey League 2017 tijdens 14 t/m 17 april aanstaande Beste buurtbewoners, Van 14 tot en met 17 april aanstaande wordt de Euro Hockey…

Afsluiting Tongelreepbrug Antoon Coolenlaan van 21 nov t/m 9 dec

Posted on: 0
Aan: bewoners en organisatie ’s in Genneper Parken en omgeving van Antoon Coolenlaan. Betreft: versterking Tongelreepbrug in Antoon Coolenlaan Geachte bewoners, organisatie ‘s, sportverenigingen in en rondom Genneper Parken. De…

verkeersveiligheid van Marie Curielaan

Posted on: 0
Een bewoner van de Marie Curielaan vroeg zich af wat  de status van deze straat m.b.t. de voorrangverlening als zij voor verkeer,  komend door de Schweitzerlaan, van rechts de straat…

Tweede fase werkzaamheden Aalsterweg Zuid

Posted on: 0
Op maandag 18 mei start de tweede fase van de werkzaamheden op de Aalsterweg Zuid. Er wordt dan gewerkt op de westelijke rijbaan. Het doorgaande autoverkeer gaat op de oostelijke…